Geneticky modifikované obilniny - perspektiva českého zemědělství a potravinářství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Geneticky modifikované obilniny - perspektiva českého zemědělství a potravinářství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav cs
dc.contributor.author Kubíček, Josef cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:52:56Z
dc.date.available 2010-07-14T05:52:56Z
dc.date.issued 2006-05-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2314
dc.description.abstract Předkládaná práce je věnována aktuálním otázkám geneticky modifikovaných obilnin, v širších zemědělsko-ekonomických souvislostech. Práce je členěna do tří kapitol, kdy vlastním jádrem práce je kapitola - Geneticky modifikované obilniny. Autor analyzuje a prezentuje stávající často rozporuplné názory na předmětnou problematiku, jak vědecké obce, tak i laické veřejnosti. cs
dc.format 70 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1302345 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Zemědělství cs
dc.subject demografický vývoj cs
dc.subject potravinová bezpečnost cs
dc.subject obiloviny cs
dc.subject obilniny cs
dc.subject GMO cs
dc.subject GM plodiny cs
dc.subject Bt kukuřice cs
dc.subject transgen cs
dc.subject beta-glukany cs
dc.subject biomasa cs
dc.subject Agriculture en
dc.subject demographic development en
dc.subject food safety en
dc.subject cereals en
dc.subject cereal crops en
dc.subject GMO en
dc.subject GM crops en
dc.subject Bt maize en
dc.subject transgen en
dc.subject beta-glukans en
dc.subject biomass en
dc.title Geneticky modifikované obilniny - perspektiva českého zemědělství a potravinářství cs
dc.title.alternative Genetically modified cereals - perspective of The Czech agriculture and food industry en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír cs
dc.date.accepted 2006-06-26 cs
dc.description.abstract-translated The presented bachelor dissertation is dedicated to actual questions of genetically modified cereals, mentioned in wide choise of agriculture-ekonomical aspects. The bachelor disser-taion is situated into three chapters, which the root of The dissertation is chapter - Geneti-cally modified cereals. The author is analysing and presenting the current often inconsistent attitude to object problems, including scientific association even laic public. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/143 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 2259
dc.date.assigned 2005-10-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kubíček_2006_bp.pdf 1.242Mb PDF View/Open
kubíček_2006_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
kubíček_2006_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account