Návrh na zlepšení vnitřní komunikace ve firmě DIANA GROUP, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh na zlepšení vnitřní komunikace ve firmě DIANA GROUP, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Kolaříková, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:53:47Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:36Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2316
dc.description.abstract Moji diplomovou práci, jež nese název Návrh na zlepšení vnitrofiremní komunikace, mohu rozdělit do tří částí. V první části popisuji problematiku komunikace, kde čerpám teoretické poznatky z odborné literatury. Druhá, praktická část, je zaměřena na konkrétní firmu DIANA GROUP, a.s., kde popisuji její vnitřní komunikaci. Provádím zde dotazníková šetření, která mi pomohou zhodnotit stav vnitřní komunikace a způsoby pro zlepšení komunikace. Poslední část jsem využila pro shrnutí poznatků získaných z dotazování a pro návrhy na zlepšení vnitrofiremní komunikace. Mezi hlavní návrhy patřilo zavedení nových komunikačních kanálů a rady pro jednání se zaměstnanci. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 3241472 bytes cs
dc.format.mimetype application/msword cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 09.05.2011
dc.subject komunikace cs
dc.subject vnitrofiremní komunikace cs
dc.subject funkce komunikace cs
dc.subject verbální a neverbální komunikace cs
dc.subject bariéry v komunikaci cs
dc.subject problémová komunikace cs
dc.subject kritika cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject zpětná vazba cs
dc.subject formy firemní komunikace cs
dc.subject kanály firemní komunikace cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject zaměstnancec cs
dc.subject communication en
dc.subject internal communication en
dc.subject functions of communication en
dc.subject verbal and non-verbal communication en
dc.subject barriers in communication en
dc.subject problemetic communication en
dc.subject criticism en
dc.subject awareness en
dc.subject feedback en
dc.subject forms of corporate communication en
dc.subject channels of corporate communication en
dc.subject corporate culture en
dc.subject employee en
dc.title Návrh na zlepšení vnitřní komunikace ve firmě DIANA GROUP, a.s. cs
dc.title.alternative Proposal to improve internal communication of company DIANA GROUP, a. s en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wimmer, Pavel
dc.date.accepted 2006-09-07
dc.description.abstract-translated My diploma project "Proposal to improve internal communication" I can split to three parts. In the first part I describe problems of communication where I gather teoretical knowledges from literature. The second part is aimed to working experiences. I give my attention to company DIANA GROUP, a.s. and I describe internal communication there. I use answer sheets that help me to assess values of internal communication and possibilities to improve communication there. The last part I used for summary results I got using the question-forms and for proposals to improve internal communication. Main proposals were implementation of new communication channels and advices how to behave to employee. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3634
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kolaříková_2006_dp.doc 3.091Mb Microsoft Word View/Open
kolaříková_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
kolaříková_2006_op.doc 834Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account