Energetické a ekologické aspekty HSC obrábění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Energetické a ekologické aspekty HSC obrábění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocman, Karel
dc.contributor.author Láník, Martin
dc.date.accessioned 2013-10-09T12:57:02Z
dc.date.available 2013-10-09T12:57:02Z
dc.date.issued 2012-02-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23174
dc.description.abstract Stanovení rozdílů mezi HSC a konvenčním obráběním. Vliv řezné rychlosti na průběh řez-ného procesu a tepelného zatížení břitu. Popis základních řezných materiálů. Kvantifikace energetických poměrů při obrábění, popis geometrických veličin řezného procesu, řezných sil, práce a výkonu řezání, tepla a teploty při řezném procesu. Teorie tvorby třísky při HSC obrábění. Ekologické a ekonomické hledisko dané problematiky. cs
dc.format 88 s. cs
dc.format.extent 3827016 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject HSC obrábění cs
dc.subject řezná rychlost cs
dc.subject řezné materiály cs
dc.subject teorie tvorby třísky cs
dc.subject řezná kapalina cs
dc.subject ekologické aspekty cs
dc.subject obrábění za sucha cs
dc.subject HSC machining en
dc.subject cutting speed en
dc.subject cutting materials en
dc.subject theory of chip formation en
dc.subject cutting fluid en
dc.subject environmental aspects en
dc.subject dry machining en
dc.title Energetické a ekologické aspekty HSC obrábění cs
dc.title.alternative Energetic and Ecological Aspects of HSC Machining en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bílek, Ondřej
dc.date.accepted 2012-06-06
dc.description.abstract-translated Determination of the differences between conventional and HSC machining. Effect of cutting speed on the course of the cutting process and cutting edge heat load. Description of basic cutting materials. Quantification of the ratios of energy during operation, a description of the geometrical dimensions of the cutting process, cutting forces, cutting labor and power, heat and temperature at the cutting process. Theory of chip formation in HSC machining. Ecological and economic aspects of the issue. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 24379
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
láník_2012_dp.pdf 3.649Mb PDF View/Open
láník_2012_vp.pdf 35.64Kb PDF View/Open
láník_2012_op.pdf 157.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account