Hrou k poznání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hrou k poznání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Vaňková, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:56:45Z
dc.date.available 2010-07-14T05:56:45Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2317
dc.description.abstract Tato práce se zabývá dětskou hrou, teoriemi o hře a vývojem hry v průběhu intelektuálního a fyzického rozvoje dítěte. Dále je zmíněn předmětný symbol hry, kterým je hračka, její historický vývoj a pohled na hračku současnou. Připomenuta je i hračka česká. Práce je dále zaměřena na význam hry při učení, didaktickou hru a hračku a na funkci mateřských škol a jejich přínos pro dítě. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 21200863 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hra cs
dc.subject teorie hry cs
dc.subject hračka cs
dc.subject didaktika cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject Play en
dc.subject theory of play en
dc.subject toys en
dc.subject didactics en
dc.subject pre-school education en
dc.title Hrou k poznání cs
dc.title.alternative play, the way to understanding en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Reissner, Václav
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated This work puts mind to child's play, theories of play in process of intellectual and physical progress of child. Then objective attribute of play - the toy, its historical progress and view of present toy are also mentioned. A czech toy is remind too. Work addicts on importance of play for education, doctrinal play and toy as well. It is about role of kindergardens too and about it's contribution for children. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/186 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 4329
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaňková_2006_dp.pdf 20.21Mb PDF View/Open
vaňková_2006_vp.pdf 529.0Kb PDF View/Open
vaňková_2006_op.pdf 504.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account