Projekt implementace CRM ve společnosti ARLLEN Real Estate, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt implementace CRM ve společnosti ARLLEN Real Estate, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Vorlíčková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:57:50Z
dc.date.available 2010-07-14T05:57:50Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2320
dc.description.abstract Zabývala jsem se implementací aplikace CRM do realitní kanceláře ARLLEN Real Estate, s.r.o. Cílem práce bylo zhodnotit teoretické poznatky, analyzovat aktuální situaci v realitní kanceláří a navrhnout projekt implementace CRM. V literární rešerši jsem chtěla poukázat na význam a chápání této aplikace jako nezbytnosti a konkurenční výhody pro společnost. CRM je nutno chápat jako zákaznicky orientovanou podnikovou strategii a technologii pouze jako podpůrný nástroj. V projektové části práce je navržen postup, jak by měla implementace probíhat - od rozhodnutí systém zavést, přes jednání a výběr dodavatelů, až po školení zaměstnanců, změny ve vnitřních předpisech firmy, technické vybavení, průběžnou kontrolu až k závěrečnému vyhodnocení celé implementace. cs
dc.format 93 cs
dc.format.extent 3208769 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject CRM cs
dc.subject vztah se zákazníky cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject prodejní kanály cs
dc.subject projekt implementace cs
dc.subject CRM en
dc.subject customer relationship en
dc.subject service marketing en
dc.subject multichannel selling en
dc.subject project of implementation en
dc.title Projekt implementace CRM ve společnosti ARLLEN Real Estate, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of CRM's implementation into the company ARLLEN Real Estate, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kmínek, Pavel
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated In this thesis I paid my attention to an implementation of the CRM's application into the estate agency ARLLEN Real Estate, Ltd. The following matters were the basic pur-poses of the thesis - evaluate the theoretic knowledge and information, make the analysis of actual situation in the estate agency and finally to propose a project of CRM's imple-mentation. Within the literature search I wanted to point out the meaning and understanding to this application as to be needed and competitive advantage for a company. It is nec-essary to think about CRM as about the customer oriented firm's strategy and technology is the supporting tool for it. There are proposed the next steps in the project part how the implementation should be in progress - from a decision to implement the system, throughout a dealing with and selection of suppliers, up to the training of employees, internal firm's legislative changes, technical facilities, permanent controlling to the final evaluation of whole implementation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 1577
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vorlíčková_2006_dp.pdfBlocked 3.060Mb PDF View/Open
vorlíčková_2006_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
vorlíčková_2006_op.doc 181.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account