1. Teoretická část: Práce s barvou při tvorbě audiovizuálního díla a její srovnání ve vztahu k výtvarnému umění 2. Praktická část: Hraný film - kamera

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Práce s barvou při tvorbě audiovizuálního díla a její srovnání ve vztahu k výtvarnému umění 2. Praktická část: Hraný film - kamera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slivka, Ondrej
dc.contributor.author Vyčichlo, Jan
dc.date.accessioned 2013-10-09T15:01:25Z
dc.date.available 2013-10-09T15:01:25Z
dc.date.issued 2012-03-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23242
dc.description.abstract Tato práce pojednává o možnostech, kterými disponuje kameraman při tvorbě vizuálního díla k ovlivňování narativních i psychických stavů diváka za pomoci využití barev. Je zá- roveň analýzou základních postupů při práci s barvou, využitých při tvorbě autorského filmu. Popisuje snahu o využití teoretických podkladů pro jejich transformaci v praktickou realizaci díla. cs
dc.format 37 s. (31 065 znaků) cs
dc.format.extent 2570681 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject barva cs
dc.subject symbol cs
dc.subject kontrast cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject film cs
dc.subject výtvarné umění cs
dc.subject color en
dc.subject symbol en
dc.subject contrast en
dc.subject psychology en
dc.subject film en
dc.subject visual arts en
dc.title 1. Teoretická část: Práce s barvou při tvorbě audiovizuálního díla a její srovnání ve vztahu k výtvarnému umění 2. Praktická část: Hraný film - kamera cs
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: Working with Colour in Filmmaking and Comparison with Fine Arts 2. Practical Part: Film, Minimum Lenght 10 Minutes, Cinematography en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Liebenberger, Július
dc.contributor.referee Milko, Dušan
dc.date.accepted 2012-06-13
dc.description.abstract-translated This paper discusses the possibilities available to the cinematographer to create a visual narrative works to influence psychological states of the viewer through the use of colors. It also analyzes the basic procedures for working with color, utilized in the creation of the filmcopyright. It desribes efforts to use the theoretical basis for their transformation into practial work. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Kamera cs
dc.thesis.degree-discipline Film Photography en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 26937
dc.date.submitted 2012-05-15


Files in this item

Files Size Format View
vyčichlo_2012_bp.pdf 2.451Mb PDF View/Open
vyčichlo_2012_vp.doc 66.5Kb Microsoft Word View/Open
vyčichlo_2012_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account