Atlantida

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Atlantida

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štraneková, Mária
dc.contributor.author Červinková, Marie
dc.date.accessioned 2013-10-09T15:58:28Z
dc.date.available 2013-10-09T15:58:28Z
dc.date.issued 2012-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23290
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce, jak už napovídá její název, je bájná Atlantida. Zaměřila jsem se na význam této legendy a na život, jaký její obyvatelé mohli vést. V teoretické části rozebírám symboliku ztraceného kontinentu a zastavuji se nad otáz-kou spojitosti osudů vyspělých civilizací. Praktickou část věnuji realizaci jednotlivých modelů, filozofii kolekce, její barevnosti a použitým materiálům. Hlavním prvkem je kombinace tradiční techniky s netradičním materiálem. Vytvořila jsem realisticko-fantastický náhled na údajně velmi vyspělou civili-zaci s bohatou historií. Klíčová slova: Atlantida, oceán, lidé, historie, detail, tvar, struktura, originalita, prů-hlednost cs
dc.format 56 s. (48 855 znaků) cs
dc.format.extent 4873754 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Atlantida cs
dc.subject oceán cs
dc.subject lidé cs
dc.subject historie cs
dc.subject detail cs
dc.subject tvar cs
dc.subject struktura cs
dc.subject originalita cs
dc.subject průhlednost cs
dc.subject Atlantis en
dc.subject ocean en
dc.subject people en
dc.subject history en
dc.subject detail en
dc.subject shape en
dc.subject structure en
dc.subject originality en
dc.subject transparency en
dc.title Atlantida cs
dc.title.alternative Atlantis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svobodová, Miloslava
dc.date.accepted 2012-10-09
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis theme - as it is already mentioned in its name - is Mythical Atlantis. I focused on the meaning of this myth and possible life of its people. In theoretical part I try to look into symbolic of this lost continent and concentrate on a connection question of advanced civilizacions. The practical part is dedicated to individual models, philosophy of my collection, its colors and used materials. The main element o fis a combination of conventional technique and unconventional material. I created realistic-fantastical preview of supposedly very advanced civilizacion with a rich history. en
dc.description.department Ústav designu oděvu a obuvi cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/125 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 26480
dc.date.submitted 2012-09-17


Files in this item

Files Size Format View
červinková_2012_bp.pdf 4.647Mb PDF View/Open
červinková_2012_vp.zip 18.61Kb Unknown View/Open
červinková_2012_op.jpg 765.8Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account