Analýza stopových prvků v porostu rekultivované černé skládky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza stopových prvků v porostu rekultivované černé skládky

Show full item record

No preview available
Title: Analýza stopových prvků v porostu rekultivované černé skládky
Author: Harnová, Jitka
Advisor: Julinová, Markéta
Abstract: Předkládaná práce se zabývá analýzou stopových prvků v odebraných vzorcích porostu ?rekultivované? černé skládky Štákovy paseky, Zlín. Teoretická část je zaměřena na pro-blematiku skládkování, pojem černá skládka a její vliv na okolní ekosystém. Praktická část se soustředí na stanovení obsahu prvků ve vzorcích rostlinného pokryvu odebraných na studované a kontrolní lokalitě. Pomocí analýzy XRF byl stanoven kvalitativní obsah sto-pových prvků (Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Sn, Sr, P, S, K, Ca), z nichž byly identifikovány majo-ritní prvky (Mn, Zn, Cu, Pb, Cd), které byly následně stanoveny kvantitativně v extraktu ze vzorků vysušené biomasy metodou AAS. Rtuť ve vzorcích byla zjištěna přímou analýzou biomasy pomocí analyzátoru rtuti AMA 254. Po srovnání výsledků získaných z kontaminované lokality s hodnotami z kontrolní oblasti může být konstatováno, že obsah rtuti je v mezích stanovení a koncentrace zinku poukazují spíše na jeho nedostatek. Vý-sledky poukazují pouze na zvýšený obsah Mn ve vzorcích rostlinného pokryvu. Tato stará ekologická zátěž tak nepředstavuje z tohoto pohledu významné riziko pro okolní ekosys-tém.
URI: http://hdl.handle.net/10563/23304
Date: 2012-02-13
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
harnová_2012_bp.pdf 3.843Mb PDF View/Open
harnová_2012_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
harnová_2012_op.doc 98Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account