Analýza skladového hospodářství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza skladového hospodářství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan cs
dc.contributor.author Pleska, Jiří cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T17:15:14Z
dc.date.available 2013-10-09T17:15:14Z
dc.date.issued 2011-12-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23349
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je analýza skladového hospodářství. Teoretická část je za-měřena na charakteristiky zásob, řízení zásob a skladování. Cílem praktické části je zana-lyzovat daný sklad. Popsat nejdříve jednotlivé oddělení, jak fungují a co mají za úkol. Dále pak zanalyzovat, jaké technologie ve skladu používají a kdo je užívá, potom jaké skladovací systémy využívají, dále zanalyzuje palety s ?NON FOODEM? a jako poslední zanalyzuje silné a slabé stránky skladu. Na závěr, na základě slabých stránek, bude navrhnuto a doporučeno skladu, co by měl zlepšit, aby sklad ušetřil čas a náklady. cs
dc.format 53 s. (55 103 znaků) cs
dc.format.extent 2188723 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Řízení zásob cs
dc.subject skladová technologie cs
dc.subject skladové hospodářství cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject stock control en
dc.subject warehouse technology en
dc.subject warehousing en
dc.subject stocks en
dc.title Analýza skladového hospodářství cs
dc.title.alternative Warehousing Analysis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is "An analysis Warehousing?.The theoretical part is concentrated on characteristics: stocks, stock control and warehousing. The goal of the practical part of the thesis is an analysis of the given warehouse, description of its departments and their functions. Another point is an analysis of technologies - which are used, who uses them and which systems of warehousing are used, it analyses pallets "NON FOOD" and the last point is an analysis of strengths and weaknesses of the warehouse. In the end, based on the analysis of the weaknesses, some improvements are suggested and recommended to save time and costs. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27425
dc.date.submitted 2012-05-11 cs


Files in this item

Files Size Format View
pleska_2012_bp.pdf 2.087Mb PDF View/Open
pleska_2012_vp.pdf 43.81Kb PDF View/Open
pleska_2012_op.pdf 44.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account