Rotující LED displej řízený mikropočítačem <br>

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rotující LED displej řízený mikropočítačem <br>

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Rušar, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-10-09T17:38:14Z
dc.date.available 2013-10-09T17:38:14Z
dc.date.issued 2012-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23365
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití LED v zobrazovací technice a způsobu jejich řízení. Konkrétně je zaměřena na speciální případ maticového displeje tvořeného jedním pruhem LED otáčejícího se kolem středového bodu. Teoretická část je zaměřena na popis mikropočítače Freescale MC9S08SH32, řadiče používaného pro LED displeje a strukturu LED a jejich využití v zobrazovací technice. Praktická část se zabývá návrhem a realizací všech částí rotujícího displeje. cs
dc.format 61 s. (60 170 znaků) cs
dc.format.extent 2449165 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Freescale cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject LED cs
dc.subject rotující displej cs
dc.subject Freescale en
dc.subject microcontroller en
dc.subject LED en
dc.subject rotating display en
dc.title Rotující LED displej řízený mikropočítačem <br> cs
dc.title.alternative Rotational LED Display Controlled by a Micro-controller <br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2012-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the use of LEDs in display technology and method of their control. Specifically, it focuses on the special case of matrix displays consisting of one stripe LED rotating around a center point. The theoretical part focuses on the description of Freescale MC9S08SH32 microcontrollers, controllers used for LED displays and LED structure and their useage in display technology. The practical part deals with the design and implementation of all parts of the rotating display. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26619
dc.date.submitted 2012-06-05
local.subject LCD displeje cs
local.subject řídicí software cs
local.subject zobrazovací metody cs
local.subject liquid crystal displays en
local.subject control software en


Files in this item

Files Size Format View
rušar_2012_bp.zip 2.335Mb Unknown View/Open
rušar_2012_vp.doc 289Kb Microsoft Word View/Open
rušar_2012_op.doc 290Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account