Iniciace biologického rozkladu polyvinylalkoholu v půdním prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Iniciace biologického rozkladu polyvinylalkoholu v půdním prostředí

Show full item record

No preview available
Title: Iniciace biologického rozkladu polyvinylalkoholu v půdním prostředí
Author: Pekařová, Silvie
Advisor: Julinová, Markéta
Abstract: Tato práce se zabývá studií biologického rozkladu PVA v půdním prostředí inokulovaném odpadní biomasou. Pro samotný rozklad PVA v půdě byl použit adaptovaný aktivovaný kal z čistírny odpadních vod a odpadní mycelium z výroby antibiotik obsahující kmen Pe-nicillium chrysogenum. V první části práce jsou popsány optimalizační testy, jejichž úkolem bylo zajistit vhodný postup bioaugumentace. Tedy postup při inokulaci půdy biomasou aktivovaného kalu a také příprava zkušebního roztoku PVA. Druhá část se zabývá samot-ným rozkladem PVA v půdě inokulované na PVA adaptovaným aktivovaným kalem a okrajově je popsána biodegradace PVA za přítomnosti kmene Penicillium chrysogenum ve vodné suspenzi. Rozklad PVA v půdě po bioagumentaci na PVA adaptovaným aktivova-ným kalem byl 60 % za 40 dní, rozklad PVA v samotné půdě nebyl po tuto dobu zazname-nán. Opakovaným přídavkem PVA do inokulované půdy došlo opět k jeho rozkladu (52 % za 16 dní), což ukazuje že PVA-degradujícící mikroorganismy si zanechávají svou degra-dační aktivitu i po odstranění substrátu. Adaptace odpadního mycélia na PVA byla úspěšná jen po prvním přídavku PVA (TOC<20 mg/l), ovšem druhým přídavkem PVA k rozkladu nedošlo. Je tedy nutné podrobit odpadní mycélium dalším respirometrickým testům a zhodnotit, zdali je možné ho využít při biodegradaci PVA v půdě.
URI: http://hdl.handle.net/10563/23403
Date: 2012-02-13
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
pekařová_2012_dp.pdf 2.813Mb PDF View/Open
pekařová_2012_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
pekařová_2012_op.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account