Strategický plán rozvoje mikroregionu Přerov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategický plán rozvoje mikroregionu Přerov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Bartlová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:07:27Z
dc.date.available 2010-07-14T06:07:27Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2347
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Strategický plán rozvoje mikroregionu Přerov. V teoretické části je uvedeno strategické plánování, analýza SWOT a přístupy regionální analýzy. V praktické části je provedena nejprve základní charakteristika mikroregionu a rozbor jednotlivých složek, dále je zpracována analýza SWOT, následuje zhodnocení mi-kroregionu a stanovení strategických cílů spolu s možnostmi řešení. V závěru práce jsou nastíněny i některé dosavadní výsledky realizace strategického plánu a navrženy vlastní náměty na zlepšení současného stavu. Cílem této práce je zhodnotit ekonomický a územní rozvoj mikroregionu Přerov, stanovit strategické cíle a navrhnout náměty ke zlepšení současného stavu. cs
dc.format 87 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 736018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject mikroregion cs
dc.subject strategický plán cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject město cs
dc.subject analýza cs
dc.subject socioekonomické prostředí cs
dc.subject microregion en
dc.subject strategic plan en
dc.subject development en
dc.subject town en
dc.subject analyse en
dc.subject socio-economical environment en
dc.title Strategický plán rozvoje mikroregionu Přerov cs
dc.title.alternative Strategic plan of development of microregion Prerov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krejčíříková, Kamila
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor work is the strategic plan of development of microregion Pre-rov. In the theoretic part it shows strategic dispatching, analyse SWOT and accesses of regional analyse. In the practical part it is to realize basic characteristics and analyse indi-vidual components, then there is processed analyse SWOT and follows valorization of the microregion and determination of strategic aims with the possibilities of solutions. At the end of my work, some of the present outcomes of fruition of strategic plan are adumbrated and there are set subjects to improve the present condition. The aim of this work is to: valorize economical and territorial development of microregion Prerov, set strategic aims and to propose subjects to improve the present condition. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2218
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bartlová_2006_bp.pdfBlocked 718.7Kb PDF View/Open
bartlová_2006_vp.pdf 1.212Mb PDF View/Open
bartlová_2006_op.pdf 1.483Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account