Základní chemické charakteristiky vybraných druhů fazolí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Základní chemické charakteristiky vybraných druhů fazolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lazárková, Zuzana
dc.contributor.author Píšťková, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-10T17:04:58Z
dc.date.available 2013-10-10T17:04:58Z
dc.date.issued 2013-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23556
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá základním chemickým složením vybraných druhů fazolí. V první kapitole teoretické části je popsána obecná charakteristika fazolí, jejich botanický popis a chemické složení základních živin, jako jsou bílkoviny, sacharidy, lipidy a další významné látky obsažené ve fazolích. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány jednotlivé druhy analyzovaných fazolí a jejich složení. Třetí kapitola popisuje principy jednotlivých analytických metod, které byly v rámci diplomové práce použity. V praktické části diplo-mové práce bylo analyzováno 7 druhů fazolí z hlediska jejich sušiny (85,41 ? 90,38 %), popele (2,62 ? 3,81 %), tuku (1,57 ? 2,74 %), hrubé bílkoviny (18,46 ? 22,40 %), škrobu (43,58 ? 53,56 %), fosforu (343,34 ? 557,28 mg.100 g-1) a titrační kyselosti (7,82 ? 13,39 mmol.kg-1). cs
dc.format 75 s. (89 023) cs
dc.format.extent 2806082 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject luštěniny cs
dc.subject fazole cs
dc.subject bílkoviny cs
dc.subject škrob cs
dc.subject fosfor cs
dc.subject tuk cs
dc.subject legumes en
dc.subject beans en
dc.subject crude protein en
dc.subject starch en
dc.subject phosphorus en
dc.subject fat en
dc.title Základní chemické charakteristiky vybraných druhů fazolí cs
dc.title.alternative Basic Chemical Characteristic of Chosen Bean Samples en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Severová, Marta
dc.date.accepted 2013-05-29
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the basic chemical composition of selected types of beans. The first chapter of the theoretical part describes the general characteristic of the beans, their botanical description and chemical composition of the basic components, such as pro-teins, carbohydrates, lipids and other important substances in the beans. In the second chapter there are characterized different types of beans examined in the thesis and their chemical composition. The third chapter describes the principles of analytical methods that were used within the thesis. In the practical part of this thesis 7 types of beans were analysed in term of their dry matter (85,41 ? 90,38 %), ash (2,62 ? 3,81 %), fat (1,57 ? 2,74 %), crude protein (18,46 ? 22,40 %), starch (43,58 ? 53,56 %), phosphorus (343,34 ? 557,28 mg.100 g-1) and titrable acidity (7,82 ? 13,39 mmol.kg-1). en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 30902
dc.date.submitted 2013-05-14


Files in this item

Files Size Format View
píšťková_2013_dp.pdf 2.676Mb PDF View/Open
píšťková_2013_vp.doc 94Kb Microsoft Word View/Open
píšťková_2013_op.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account