Finanční kontrola z pohledu vybraného kontrolního orgánu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční kontrola z pohledu vybraného kontrolního orgánu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana cs
dc.contributor.author Skovajsová, Ludmila cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T17:19:41Z
dc.date.available 2013-10-10T17:19:41Z
dc.date.issued 2013-02-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23574
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá finanční kontrolou prováděnou územním samosprávným celkem, konkrétně veřejnosprávní kontrolou v působnosti Zlínského kraje. V teoretické části je nejprve provedena rešerše teoretických pramenů z oblasti finanční kontroly včetně procesních pravidel při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě. Praktická část obsahuje analýzu veřejnosprávních kontrol provedených Zlínským krajem za období 2010 - 2012. Po analýze následuje vyhodnocení nejčastějších kontrolních zjištění a vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřizovaných Zlínským krajem. Výsledkem diplomové práce je vypracování návrhu metodického pokynu s doporučeními k odstranění častých nedostatků porušení platné legislativy ve mzdové a účetní oblasti. cs
dc.format 112 s. (přílohy 7 s.) cs
dc.format.extent 1952336 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Finanční kontrola cs
dc.subject veřejnoprávní kontrola cs
dc.subject vnitřní kontrolní systém cs
dc.subject řídící kontrola cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject kontrolní orgán cs
dc.subject příkazce operace cs
dc.subject správce rozpočtu cs
dc.subject hlavní účetní cs
dc.subject Financial Kontrol en
dc.subject Public Administration Control en
dc.subject Internal Control System en
dc.subject Management Control en
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Control Authority en
dc.subject Originator of Operation en
dc.subject Administrator of Budget en
dc.subject Accounts Manager en
dc.title Finanční kontrola z pohledu vybraného kontrolního orgánu cs
dc.title.alternative Financial Control from the Perspective of Selected Control Authority en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva cs
dc.date.accepted 2013-05-27 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the financial control by the local authority, namely Control in the scope of the Zlín Region. The theoretical part is first conducted research theoretical sources of financial control, including procedural rules in the exercise of public control in place. The practical part contains an analysis of public administrative controls carried out by the Zlín Region for the 2010 - 2012. After analysis followed by an evaluation of the most common audit findings and evaluation of adequacy and effectiveness of internal control in contributory organizations established by the Zlín Region. The result of this thesis is to develop design guidelines with recommendations to correct the deficiencies frequent violations of labor legislation in forceand accounting. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29863
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
skovajsová_2013_dp.pdf 1.861Mb PDF View/Open
skovajsová_2013_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
skovajsová_2013_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account