Modifikace proteinických hydrolyzátů činěného kolagenního odpadu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modifikace proteinických hydrolyzátů činěného kolagenního odpadu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Šívarová, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:11:00Z
dc.date.available 2010-07-14T06:11:00Z
dc.date.issued 2006-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2357
dc.description.abstract Pomocí termické analýzy byla zkoumána kondenzace dimetylolmočoviny, a směsí dimetylolmočoviny s močovinou či kolagenním hydrolyzátem, bez přítomnosti i v přítomnosti kyselého katalyzátoru (kyseliny ftalové). Dimetylolmočovina v tomto případě slouží jako metylol-oligomerní model močovino-formaldehydových pryskyřic. Průběh kondenzace je ovlivněn 2 reakcemi, při nichž vznikaly 2 typy vazeb, oxi-metylenové a metylenové můstky. Je pravděpodobné, že oximetylenové můstky mohou být považovány za potenciální zdroj emisí vytvrzených močovino-formaldehydových adhezivních filmů. Přídavek 5% kolagenního hydrolyzátu k dimetylolmočovině snižuje rychlost vzniku nestabilních oximetylenových vazeb ve prospěch stabilnějších metylenových můstků o 20-30%. Kyselý katalyzátor zvyšuje rychlost vzniku obou typů vazeb, navíc však při vyšších teplotách (165-175°C) může způsobovat přechod oximetylenových můstků na metylenové můstky. Hydrolyzáty chromočiněného usňového odpadu a vhodný kyselý katalyzátor mohou snížit emise formaldehydu vytvrzených močovino-formaldehydových adhezivních filmů. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject kolagenní hydrolyzáty cs
dc.subject močovino-formaldehydové pryskyřice cs
dc.subject termická analýza cs
dc.subject TGA cs
dc.subject DSC cs
dc.subject lepidla cs
dc.subject collagen hydrolysates en
dc.subject urea-formaldehyde resins en
dc.subject termic analysis en
dc.subject TGA en
dc.subject DSC en
dc.subject adhesives en
dc.title Modifikace proteinických hydrolyzátů činěného kolagenního odpadu cs
dc.title.alternative Modification of protein hydrolysate of tanned collagen waste en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2006-03-29
dc.description.abstract-translated Thermal analysis was used for investigation of condensation of dimethylolurea and blends of dimethylolurea with urea and with the collagen hydrolysate, in the presence, or absence, of an acid curing agent (phthalic acid). Dimethylolurea is in this case used as a model of methylol oligomers of urea-formaldehyde adhesives. The condensation is provided by two reactions creating two types of cross-links (oximethylene and methylene bridges). Oximethylene bridges may be regarded as a potential source of formaldehyde emissions by cured urea-formaldehyde adhesive films. An addition of a mass fraction 0,05 of collagen hydrolysate to dimethylol-urea can reduce about 20-30% rate of formation of oximethylene bridges in favour of more stable methylene bridges. Acid curing agents accelerate the rate of both types of cross-links, but at the same time within higher temperatures (165-175°C) influence transformation of oximethylene bridges to methylene bridges. Hydrolysate of chrome-tanned leather waste and a suitable acid curing agent distinctly reduce formaldehyde emission from cured urea-formaldehyde adhesive films. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 3228
dc.date.assigned 2000-09-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šívarová_2006_vp.bmp 484.6Kb BMP image Thumbnail
šívarová_2006_op.zip 120.8Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account