Návrh strategie rozvoje města Vsetína

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh strategie rozvoje města Vsetína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Půček, Milan
dc.contributor.author Pfeilerová, Hana
dc.date.accessioned 2013-10-10T17:29:49Z
dc.date.available 2013-10-10T17:29:49Z
dc.date.issued 2013-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23583
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na navržení strategie rozvoje města Vsetína. Teoretická část vysvětluje základní pojmy v oblasti strategického rozvoje a možnosti jeho financování. Dále se zabývá procesem tvorby strategických dokumentů, jejich legislativní a institucionálním zabezpečením. V úvodu praktické části je charakterizován stav strategických dokumentů města Vsetín, následně je zpracována socioekonomická analýza města včetně dotazníkového šetření a na základě provedené SWOT analýzy je zpracována strategie rozvoje města. V návaznosti na strategii města jsou navrženy projekty, které povedou k rozvoji města. cs
dc.format 103 s. cs
dc.format.extent 2769748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: město Vsetín cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject strategický dokument cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Keywords: town Vsetín en
dc.subject development strategy en
dc.subject strategic planning en
dc.subject strategic document en
dc.subject socio-economic analysis en
dc.subject SWOT analysis? en
dc.title Návrh strategie rozvoje města Vsetína cs
dc.title.alternative Draft Strategy for Development of Vsetin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2013-05-21
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to propose development strategy for the town Vsetin. Theoretical part explains elementary concepts of strategic development and its funding options and subsequently deals with the process of creating strategic documents and their legal and institutional framework. The state of strategic documents of the town is characterised at the beginning of practical section and it is followed by elaboration of socio-economic analysis of the town, which includes questionnaires. The development strategy of the town is elaborated on the results of SWOT analysis. Given the town strategy, projects resulting in development of the town are recommended. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29859
dc.date.submitted 2013-05-02


Files in this item

Files Size Format View
pfeilerová_2013_dp.pdf 2.641Mb PDF View/Open
pfeilerová_2013_vp.doc 67Kb Microsoft Word View/Open
pfeilerová_2013_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account