Budování a řízení vztahu s držiteli kreditní karty Raiffeisenbank, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Budování a řízení vztahu s držiteli kreditní karty Raiffeisenbank, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štarchoň, Peter cs
dc.contributor.author Reková, Žaneta cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T17:55:51Z
dc.date.available 2013-10-10T17:55:51Z
dc.date.issued 2012-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23601
dc.description.abstract Diplomová práce shrnuje teoretická východiska řízení vztahu se zákazníky v bankovnictví prostřednictvím marketingového procesu Customer Relationship Management (CRM) z pohledu strategického, analytického i komunikačního. Tento přístup je konkrétně představen analýzou stávajícího procesu řízení vztahu s držiteli kreditní karty Raiffeisenbank. Ta, spolu s analýzou transakčního chování držitelů a jejich segmentací, tvoří nástroje pro nastavení nového efektivnějšího procesu budování a řízení vztahu s držiteli kreditní karty Raiffeisenbank, zohledňujícího životní cyklus klienta a růst hodnoty vztahu. Výsledkem nasazení nového procesu CRM je růst hodnoty segmentu držitelů kreditní karty a posílení jména Raiffeisenbank, jako zákaznicky orientované společnosti schopné uspokojovat individuální potřeby svých klientů. cs
dc.format 108 s. (154 091 znaků) cs
dc.format.extent 2973918 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Customer Relationship Management cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject databázový marketing cs
dc.subject životní cyklus klienta cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject držitelé kreditní karty cs
dc.subject Raiffeisenbank cs
dc.subject Customer Relationship Management en
dc.subject direct marketing en
dc.subject database marketing en
dc.subject customer life cycle en
dc.subject segmentation en
dc.subject credit card holders en
dc.subject Raiffeisenbank en
dc.title Budování a řízení vztahu s držiteli kreditní karty Raiffeisenbank, a.s. cs
dc.title.alternative Customer Relationship Management with the Holders of Raiffeisenbank, a.s. Credit Cards en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Weberová, Dagmar cs
dc.date.accepted 2013-05-24 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation summarizes the theoretical basics of Customer Relationship Management (CRM) in the banking sector from the perspective of strategic, analytical and communication. This approach is specifically introduced by analysis of the current process of managing the relationship with the holders of credit cards Raiffeisenbank. Together with the analysis of transactional behavior of the portfolio and their segmentation consists of tools for setting up a new process of building and managing the relationship with the holders of credit cards Raiffeisenbank takes into account the life cycle, and supporting the growth of the relationship. The result of the process of deploying a new CRM is a rise in the value segment of the holders of credit cards and enhances names Raiffeisenbank as a customeroriented company, able to meet individual needs of its clients. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 32514
dc.date.submitted 2013-04-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
reková_2013_dp.pdf 2.836Mb PDF View/Open
reková_2013_vp.pdf 55.01Kb PDF View/Open
reková_2013_op.pdf 214.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account