Analýza spokojenosti zaměstnanců firmy Auto Kubíček s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zaměstnanců firmy Auto Kubíček s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Marková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:11:38Z
dc.date.available 2010-07-14T06:11:38Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2360
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na průzkum spokojenosti pracovníků a na příčiny možných nedostatků, na motivaci pracovníků, pracovní prostředí a péči o pracovníky. Nejprve jsem provedla průzkum v monografické literatuře, internetových zdrojích a časopisech v oblasti spokojenosti a motivace a poté jsem analyzovala stav spokojenosti zaměstnanců ve firmě pomocí dotazníku. Dotazník jsem vyhodnotila a na základě získa-ných informací jsem firmě navrhla doporučení, která by mohla pomoci zlepšit stav spoko-jenosti zaměstnanců. cs
dc.format 62 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 401029 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject motivace cs
dc.subject péče o zaměstnance cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject employees' satisfaction en
dc.subject motivation en
dc.subject care of employees en
dc.subject working environment en
dc.subject organizational culture en
dc.title Analýza spokojenosti zaměstnanců firmy Auto Kubíček s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of employees' satisfaction in the company Auto Kubíček s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mikuláštík, Milan
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated In my Bachelor thesis I focused on a research of the employees' satisfaction and the reason for potential imperfection, on the motivation of the employees, the working envi-ronment and the care of employees. First, I did a research in monographic literature, internet source and magazines in a field of satisfaction and motivation and then I analysed the state of satisfaction of the em-ployees in the company by means of a questionnaire. I assessed the questionnaire and I suggested some recommendation to the company based on acquired information, which should help to improve the state of satisfaction of the employees. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4158
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
marková_2006_bp.pdfBlocked 391.6Kb PDF View/Open
marková_2006_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
marková_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account