Vedení lidí a jeho uplatňování v podmínkách firmy Udos-Slovakia Transport, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vedení lidí a jeho uplatňování v podmínkách firmy Udos-Slovakia Transport, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján
dc.contributor.author Košútová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:16:01Z
dc.date.available 2010-07-14T06:16:01Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2367
dc.description.abstract Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá - teoretická časť obsahuje teórie z oblasti vedenia ľudí s dôrazom na vyzdvihnutie faktorov, ktoré vedenie ovplyvňujú. Druhá časť je praktická, ktorá pozostáva z analytickej a projektovej časti. V analytickej časti bolo cieľom zistiť skutočný stav vedenia ľudí vo firme Udos-Slovakia Transport, spol. s r.o. a následne stanoviť príčiny, pre ktoré dochádza vo firme k vysokej fluktuácii vedených pracovníkov. Analýza bola uskutočňovaná pomocou dotazníkovej metódy pre vedúcich aj vedených pracovníkov. Nedostatky, ktoré sme analýzou zistili ďalej rozoberáme v projektovej časti. Navrhli sme také opatrenia, vďaka ktorým by sme týmto nedostatkom predišli a tak minimalizovali vysokú fluktuáciu vedených pracovníkov vo firme Udos-Slovakia Transport, spol. s r.o. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 926340 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vedenie ľudí cs
dc.subject sociálna zrelosť cs
dc.subject vlastnosti osobnosti cs
dc.subject odborné znalosti a praktické zručnosti cs
dc.subject osobný management cs
dc.subject vedenie pracovných týmov a organizácií cs
dc.subject metódy vedenia cs
dc.subject štýly vedenia cs
dc.subject leadership en
dc.subject social maturity en
dc.subject personal qualities en
dc.subject professional knowledge and skills practical en
dc.subject personal management en
dc.subject leadership of teams and organizations en
dc.subject management of methods en
dc.subject styles of management en
dc.title Vedení lidí a jeho uplatňování v podmínkách firmy Udos-Slovakia Transport, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Leadership and his exercitation in condition of company Udos-Slovakia Transport, L.c. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated Our work is devided into two sections. The first one is theoretic and includes theories of staff leadership with emphasis on factors that leadership influence. The second part of work is practical and comprises of analytic and project part. The main goal in analytic part there was so find out real state of management in company Udos-Slovakia Transport, L.c. and subsequently to set the reasons of high fluctuation of firm employees. Analysis was realized with questionnaire for management and the whole staff. The defects that were found out are explained in the project part. We suggested some measures thanks to which the problems with fluctuation in Udos-Slovakia Transport, L.c. comet be removed or at least minimalized. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3897
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
košútová_2006_dp.pdf 904.6Kb PDF View/Open
košútová_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
košútová_2006_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account