Analýza vývoje zásob ve firmě Pars nova a.s. za účelem doporučení ke zlepšení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vývoje zásob ve firmě Pars nova a.s. za účelem doporučení ke zlepšení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Elbl, Vladimír cs
dc.contributor.author Damborský, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:16:14Z
dc.date.available 2010-07-14T06:16:14Z
dc.date.issued 2005-12-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2368
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vývoje zásob ve firmě. V teoretické části je uvedena teorie z oblasti zásob, rozdělení zásob, analýza aktivity zásob a její popis. Tyto informace dále slouží praktické části k výpočtu samotné analýzy aktivity, dále k vertikální analýze zásob na hlavním skladě a analýze nepotřebných zásob s hodnocením na konci každé analýzy. V poslední části je návrh doporučení ke zlepšení stávající situace. Po této části je cizojazyčné resumé, seznam literatury, tabulek grafů, obrázků a poté následují přílohy. cs
dc.format 54 s., 3 s.příloh cs
dc.format.extent 532309 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Analýza cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject nepotřebné zásoby cs
dc.subject hlavní sklad cs
dc.subject doba obratu cs
dc.subject obrátka cs
dc.subject sklady cs
dc.subject tržby cs
dc.subject Analysis en
dc.subject reserves en
dc.subject indices activities en
dc.subject unnecessarily reserves en
dc.subject centralised conversi en
dc.subject turnover time en
dc.subject turn en
dc.subject ammunition en
dc.subject receipts en
dc.title Analýza vývoje zásob ve firmě Pars nova a.s. za účelem doporučení ke zlepšení cs
dc.title.alternative Analysis development reserves in firms Pars nova a.s. with the view of recommendation to improvement en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-26 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor work is sight on analyses development reserves in firms. In theoretic parts there is a state theory from areas reserves, fission reserves, analysis activities reserves and her description. These information wait further on practical parts to calculation himself analyses activities, further to upright analyses reserves on chief store and analyses unnecessary reserves with classification at the end every analyses. In last parts there is proposal recommendation to improvement current situation. It comes after those parts foreign summary, list literature, tables graph, pictures and with that succeed appendices. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2512
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
damborský_2006_bp.pdfBlocked 519.8Kb PDF View/Open
damborský_2006_vp.pdf 330.6Kb PDF View/Open
damborský_2006_op.pdf 327.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account