Počátky, vývoj a současnost české reklamní fotografie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Počátky, vývoj a současnost české reklamní fotografie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokop, Jaroslav
dc.contributor.author Pospíšilová, Ludmila
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:17:11Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:10Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2370
dc.description.abstract Má diplomová práce mapuje počátky a vývoj české reklamní fotografie s důrazem na současnost. Chtěla bych v této práci podat ucelený pohled na tuto problematiku i s širším zamyšlením nad posláním a funkcí fotografie v reklamě, s vymezením prostředků a žánrů, jež používá. Dále se má práce zabývá otázkou emociálního působení fotografie na cílové skupiny a oblastmi jejího uplatnění. V praktické části představím naše současné přední reklamní fotografy s ukázkami jejich tvorby a nabídku fotobank na českém trhu. Dále se zabývám otázkami práva a možnostmi studia fotografie na VŠ. Projektová část je zaměřena na realizované projekty reklamní agentury APRO a spolupráci agentury a fotografa. cs
dc.format 84 s, 7s.obr. příloh cs
dc.format.extent 5456510 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2008
dc.subject Klíčová slova: objev fotografie cs
dc.subject historie cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject současnost cs
dc.subject přední fotografové ČR cs
dc.subject fotobanky cs
dc.subject právo cs
dc.subject vzdělávání fotografů na VŠ cs
dc.subject spolupráce agentury a fotografa cs
dc.subject realizované projekty agentury APRO cs
dc.subject Key words: discovery of a photograph en
dc.subject history en
dc.subject development en
dc.subject present time en
dc.subject leading Czech photographers en
dc.subject photobanks en
dc.subject law en
dc.subject university education of photographers en
dc.subject collaboration between the agency and the photographer en
dc.subject realized projects of the agency APRO en
dc.title Počátky, vývoj a současnost české reklamní fotografie cs
dc.title.alternative Origins, development and today of Czech commercial photography en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated My diploma work maps over the origins and development of Czech commercial photography with the emphasis on present time. In my work I would like to present comprehensive view of these questions together with wider muse over the mission and function of photography in advertisement with determination of means and genres being used. My work also deals with the question of emotional influence of photography on target groups and ranges of its application. In the practical part I am introducing our contemoporary leading commercial photographers with illustrations of their creation, and an offer of photobanks on the Czech market. Further I deal with the questions of law and possibilities to study photography at the university. The project part focuses on realized projects of the advertizing agency APRO and collaboration between the agency and the photographer. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2787
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pospíšilová_2006_dp.pdfBlocked 5.203Mb PDF View/Open
pospíšilová_2006_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
pospíšilová_2006_op.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account