Hodnocení jakosti jatečných prasat a vepřového masa

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení jakosti jatečných prasat a vepřového masa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Velichová, Helena
dc.contributor.author Rohánková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:18:06Z
dc.date.available 2010-07-14T06:18:06Z
dc.date.issued 2006-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2376
dc.description.abstract Cílem této práce bylo zhodnotit kvalitu jatečných prasat v podniku Steinhauser Tišnov s.r.o. v letech 2004, 2005, tedy posouzení JUT prasat podle systému SEUROP a následné zpeněžování. Jakost vepřového masa byla hodnocena na mase od čtyř největších dodavatelů podniku. Vycházela jsem z naměřených hodnot vybraných znaků jakosti- pH, obsahu vody, tuku, myoglobinu, amoniaku a ztrát odkapem. Na základě těchto znaků byla provedena identifikace PSE masa u jednotlivých dodavatelů. cs
dc.format 79 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 726659 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jatečná zvířata cs
dc.subject prasata cs
dc.subject systém SEUROP cs
dc.subject vlivy na jakost masa cs
dc.subject postmortální změny masa cs
dc.subject jatečné zpracování zvířat cs
dc.subject bourání jatečně upravených těl cs
dc.subject Abattoir Animals en
dc.subject Pigs en
dc.subject system SEUROP en
dc.subject Influences on Quality of meat en
dc.subject Posthumous changes of meat en
dc.subject Abattoir processing of animals en
dc.subject Cutting of abattoir modified fleshes en
dc.title Hodnocení jakosti jatečných prasat a vepřového masa cs
dc.title.alternative Quality evaluation of abattoir pigs and pork en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Červenka, Libor
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The Aim of this Work was the Quality of Evaluation of slaughtered Pigs in Company Steinhauser Tišnov s.r.o.in years 2004, 2005, then Appreciation of abattoir modified Bodies of Pigs along system SEUROP and resulting Realization. The Quality of Pork was evaluation on Meat from four of the biggest Providers of Company. I went from measured Values of choice Signs of Quality- pH, Water Content, Fat Content, Myoglobin Content, Amonia Content and Losses tails. Following these Signs was effected identification of PSE meat near particular Providers. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/203 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 2272
dc.date.assigned 2005-10-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rohánková_2006_dp.pdf 709.6Kb PDF View/Open
rohánková_2006_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
rohánková_2006_op.pdf 395.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account