Optimalizace výrobních procesů ve firmě OSO s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace výrobních procesů ve firmě OSO s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tuček, David
dc.contributor.author Letochová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:19:10Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2379
dc.description.abstract V teoretické části je představena oblast totálně produktivní údržby, a to především, důvody pro její zavedení v dané firmě. Nejsou zde samozřejmě opomíjeny ani další nezbytné poznatky a informace na jejichž základě budou navržena taková optimalizační opatření, která povedou ke zdokonalení údržby strojů a k vyšší ekonomické efektivnosti. Dále je zde rozpracována problematika managementu kvality výroby. V analytické části je představena společnost OSO (Obráběcí stroje Olomouc) spol. s.r.o., kde byla tato diplomová práce zpracována. V této části je pozornost věnovaná především analýze procesu údržby u stávajícího strojového parku a kvalitě výstupní kontroly u jednotlivých dílců. Projektová část obsahuje výběr konkrétního přístroje pro zvyšování kvality výstupní kontroly jednotlivých dílců a ekonomické zhodnocení realizované investice. Jsou zde navrženy konkrétní optimalizační opatření pro zdokonalení procesu údržby strojů. cs
dc.format 89 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1498180 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject kvalita cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject ziskovost cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject investice cs
dc.subject údržba cs
dc.subject standardy cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject quality en
dc.subject check en
dc.subject profitability en
dc.subject efficiency en
dc.subject investment en
dc.subject maintenance en
dc.subject standards en
dc.subject optimalization en
dc.title Optimalizace výrobních procesů ve firmě OSO s.r.o. cs
dc.title.alternative Optimalization of production processes in the OSO s.r.o. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated In the theoretical part a totally productive maintenance is introduced and the reasons for its implementation in the company are discussed. Important findings and information are included to support suggested means of optimalisation, that will lead to an improvement of machinery maintenance and higher economic efficiency. A problem of production quality management is also discussed deeply. In the analytical part I introduced the OSO (Obráběcí stroje Olomouc) Ltd. where this thesis has been conducted. In this part I focused mainly on an analysis of a current rolling-stock maintenance process and on a check-out quality of components. The project part contains a choice of a particular device for an improvement of the components' check-out quality an also an economic appreciation of the realized investment. Particular optimalization devices for machinery maintenance improvement are proposed. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3509
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
letochová_2006_dp.pdfBlocked 1.428Mb PDF View/Open
letochová_2006_vp.pdf 48.97Kb PDF View/Open
letochová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account