Možnosti pomoci obětem domácího násilí v Hradci Králové - O.s. ADRA

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti pomoci obětem domácího násilí v Hradci Králové - O.s. ADRA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Vodičková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:21:20Z
dc.date.available 2010-07-14T06:21:20Z
dc.date.issued 2006-05-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2385
dc.description.abstract První, teoretická část objasňuje problematiku domácího násílí obecně, dále z pohledů oběti, pachatele, legislativy a snahy nevládních organizací. Druhá, praktická mapuje nestátní organizace působící v daném regionu a představuje činnost Občanského sdružení ADRA a její komunikační strategii. Třetí, projektová část se zaměřuje na průzkum postojů a znalostí veřejnosti o problematice domácího násilí v daném regionu. Analyzuje komunikační strategii O.s. ADRA a formuluje konkrétní doporučení ke zlepšení strategie. cs
dc.format 102 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 8171080 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject O.s.ADRA cs
dc.subject nestátní organizace cs
dc.subject projekt cs
dc.subject analýza cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject Key words: domestic violence en
dc.subject organization for public ADRA en
dc.subject nonstate organizations en
dc.subject project en
dc.subject analysis en
dc.subject communication strategy en
dc.title Možnosti pomoci obětem domácího násilí v Hradci Králové - O.s. ADRA cs
dc.title.alternative Possible help to victim of domestic violence in HK - ADRA en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zavřelová, Veronika
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated First theoretical part. It elucidates common domestic violence, the violence from view of the victim, the offender, legislature and effort of non - governmental organizations. Second, practical part maps state organizations operating in specific region. It closely introduces the work of ADRA organization and it's communicative strategies. Third, project part, intents on research of attitude and public knowledge of problems of domestic violence in specific region. This part analyses communitacive strategie as well. Organization for public ADRA contains specific recommendation involving proving strategies. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2805
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
vodičková_2006_dp.pdfBlocked 7.792Mb PDF View/Open
vodičková_2006_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
vodičková_2006_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account