Komunikace zdravého životního stylu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace zdravého životního stylu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla cs
dc.contributor.author Rambousek, Václav cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T23:20:06Z
dc.date.available 2013-10-10T23:20:06Z
dc.date.issued 2012-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23872
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravého životního stylu. Speciálně se zaměřuje na využití komunikačních aktivit právě v rámci tohoto oboru. Teoretická část rozebírá a objasňuje klíčové pojmy komunikačního mixu a základní definice zdraví a zdravého životního stylu. Praktická část pak interpretuje výsledky průzkumné sondy, kterou autor provedl v roce 2013. Sonda je zaměřena na to, jakým způsobem re-spondenti přistupují ke svému osobnímu životnímu stylu a jakým způsobem se v tomto ohledu nechávají ovlivňovat reklamním sdělením. V závěru sondy autor popisuje kampaň BeBe Dobré ráno ? Hnutí za dobrou snídani. U této zkoumá, do jaké míry se respondentům dostala do povědomí, popř. ovlivnila jejich nákupní chování. cs
dc.format 58 cs
dc.format.extent 2606788 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject psychologie reklamy cs
dc.subject nástroje komunikačního mixu cs
dc.subject BeBe Dobré ráno cs
dc.subject healthy lifestyle en
dc.subject health en
dc.subject psychology of advertising en
dc.subject tools of the communication mix en
dc.subject BeBe Dobré ráno en
dc.title Komunikace zdravého životního stylu cs
dc.title.alternative Communication of a Healthy Lifestyle en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda cs
dc.date.accepted 2013-05-21 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis is looking into the issues of healthy lifestyle. It particularly focuses on the usage of communication activities in this field. The theoretical part analyses and clarifies key terms of the communication mix and basic definitions of health and healthy lifestyle. The practical part construes results of a survey, which was held by the author in 2013. The survey focuses on ways of how the respondents are approaching their personal lifestyle and how they are influenced by advertising and its message in this aspect. In conclusion of the survey the author describes Bebe Dobré ráno ? Hnutí za dobrou snídani campaign and explores to what extent the campaign got to general awareness of the respondents or alternatively influenced their shopping behaviour. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 32333
dc.date.submitted 2013-04-25 cs


Files in this item

Files Size Format View
rambousek_2013_bp.pdf 2.486Mb PDF View/Open
rambousek_2013_vp.pdf 51.78Kb PDF View/Open
rambousek_2013_op.pdf 56.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account