Vývoj oběžného kola čerpadla chemikálií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj oběžného kola čerpadla chemikálií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halaška, Petr
dc.contributor.author Šamánek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:21:57Z
dc.date.available 2010-07-14T06:21:57Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2387
dc.description.abstract Cílem práce je vyšetření problematiky stávajícího oběžného kola a návrh jeho nového řešení. V teoretické části bakalářské práce je analyzován návrh materiálu oběžného kola a možnosti jeho plnění vyztužujícími vlákny. Agresivní prostředí, v němž bude kolo pracovat, bude mít podstatný vliv jak na vlastní materiál kola, tak i na jeho využitelnou konstrukci. Při vlastním návrhu budeme muset zohlednit hustotu směsí a dopad chemikálií na oběžné kolo. Dále v rámci práce byla nastíněna problematika pevnosti a pružnosti oběžného kola v souvislosti s narůstající teplotou, neboť lze v reálním provozu tento nárůst předpokládat. cs
dc.format 74 s., 4 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 2770014 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kolo cs
dc.subject chemikálie cs
dc.subject čerpadlo cs
dc.subject wheel en
dc.subject chemical en
dc.subject pump en
dc.title Vývoj oběžného kola čerpadla chemikálií cs
dc.title.alternative Development of chemical pump circulation wheel en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkorová, Libuše
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is examination of the problems of contemporary circulation wheel and its new solution project. In theoretical part of the thesis are the proposal of the mterial and the possibility of stiffen fibres filling analyzed. The aggresive environment where is the weel supposeed to work influences the material and aplicable construction essenbally. Within the proposal we have to respect the density of mixtures and impact of the chemicals on circulation wheel as well. In this thesis are the problems of solitidy and flexiblility of ciriculation wheel sketched in connection with rising temperature, becase this situation is presumpted in reality. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 2906
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
šamánek_2006_bp.pdf 2.641Mb PDF View/Open
šamánek_2006_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
šamánek_2006_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account