Vypovídací schopnost účetních výkazů pro finanční řízení firmy PLOMA, a.s. s využitím finanční analýzy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vypovídací schopnost účetních výkazů pro finanční řízení firmy PLOMA, a.s. s využitím finanční analýzy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Možnarová, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:25:14Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2395
dc.description.abstract V teoretické části se zaměřím na rozbor účetních výkazů a jejich příloh, s nimi související účetní závěrku a využití těchto výkazů pro finanční analýzu. Rovněž se zmíním o controllingu jako metodě napomáhající řízení podniku.V praktické části nejdříve uvedu stručné údaje o společnosti, které se finanční analýza týká, a provedu výpočet jednotlivých ukazatelů a jejich zhodnocení. Poté upozorním na změny, které by mohla firma provést s ohledem na zjištěné skutečnosti. Na závěr popíšu, jak probíhá controlling ve společnosti PLOMA, a.s. cs
dc.format 70 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 1010133 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject Rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject výkaz cash flow cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject controlling cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Balance en
dc.subject income statement en
dc.subject cash flow statement en
dc.subject final accounts en
dc.subject controlling en
dc.subject financial analysis en
dc.title Vypovídací schopnost účetních výkazů pro finanční řízení firmy PLOMA, a.s. s využitím finanční analýzy cs
dc.title.alternative Predicapability of financial statement for financial management of company PLOMA, a.s. with exploitation of financial analysis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated In theory part, I am going to focus on the analysis of financial statements and their appendices, on the relating final accounts and exploitation of this statements for a financial analysis. I am also going to mention about controlling as a method that helps business management. In the practical part, I am going to introduce comapany's brief data that concern financial analysis. Then I am going to undertake a calculation of particular indicators and their evaluation. Then I am going to call attention to changes that could be udertaken by the company with the regards to the information accessed. In the end, I am going to describe the process of controlling in the company PLOMA, a.s. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3182
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
možnarová_2006_bp.pdfBlocked 986.4Kb PDF View/Open
možnarová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
možnarová_2006_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account