Návrh rozvoje cestovního ruchu ve Zlíně na základě odkazu Tomáše Bati

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh rozvoje cestovního ruchu ve Zlíně na základě odkazu Tomáše Bati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smékalová, Lenka cs
dc.contributor.author Končitíková, Gabriela cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T01:13:44Z
dc.date.available 2013-10-11T01:13:44Z
dc.date.issued 2013-02-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23966
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Návrh rozvoje cestovního ruchu ve Zlíně na základě odkazu Tomáše Bati je rozdělena do tří hlavních částí. Každá z těchto částí se věnuje problematice cestovního ruchu z jiného úhlu pohledu, jednotlivé části jsou vzájemně propojeny a navazují na sebe. V teoretické části práce se čtenář seznámí se základními pojmy vztahujícími se k oblasti cestovního ruchu, oblasti služeb, oblasti managementu a marketingu destinací a v neposlední řadě obsahuje také koncepci cestovního ruchu v naší zemi. Mezníkem mezi teoretickou a praktickou částí práce je kapitola popisující metodologické postupy, pomocí nichž byla realizována analytická část práce. Analytická část práce se věnuje vymezení, identifikaci, lokalizaci a dostupnosti jednotlivých baťovských památek ve Zlíně. Součástí teoretické části práce je SWOT analýza, na jejímž základě je navržena projektová část prá-ce. Projektová část práce již přináší konkrétní návrhy jak zlepšit propagaci a dostupnost baťovských památek nejen pro návštěvníky města Zlína, ale také jeho stávající obyvatele cs
dc.format 141 s. (29 486 slov) cs
dc.format.extent 5678592 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Zlín cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject Tomáš Baťa cs
dc.subject destinace cs
dc.subject turismus cs
dc.subject kultura cs
dc.subject památky cs
dc.subject Zlín en
dc.subject Tourism en
dc.subject Thomas Bata en
dc.subject Destination en
dc.subject Culture en
dc.subject Sights en
dc.title Návrh rozvoje cestovního ruchu ve Zlíně na základě odkazu Tomáše Bati cs
dc.title.alternative Proposal for Development of Tourism in Zlín Based on the Heritage of Tomas Bata en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Roubalíková, Jana cs
dc.date.accepted 2013-05-21 cs
dc.description.abstract-translated The main objective of this diploma thesis is the proposal of tourism development in Zlín based on Thomas Bata heritage. The paper is divided into three parts. Each of these parts focuses on the question of tourism from different perspectives. The parts are linked to each other. The theoretical part defines basic concepts in the field of tourism, services, destina-tion management and marketing and the concept of tourism in the Czech Republic too. Divider between the theoretical and practical part is the chapter describing methodological procedures used within the analytical part of this thesis. The analytical part consists of clear identification, localization and availability of Bata's sights in Zlín. An integral part of the analytics is SWOT analysis, which is considered as the root of the project part. The project part describes specific suggestions on how to improve the promotion and accessibility of Bata's sights for both ? visitors of the city and its current residents too. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 29980
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
končitíková_2013_dp.pdf 5.415Mb PDF View/Open
končitíková_2013_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
končitíková_2013_op.zip 55.33Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account