Matematická knihovna pro mikropočítačovou řadu Motorola HC08

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Matematická knihovna pro mikropočítačovou řadu Motorola HC08

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Brázda, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:30:39Z
dc.date.available 2010-07-14T06:30:39Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2398
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvořit matematickou knihovnu zdrojových kódů pro operace s reálnými čísly uloženými ve formátu plovoucí desetinné čárky pro 8-bitový mikropočítač Motorola M68HC08. Tato knihovna již byla sestavena pro mikropočítač Motorola M68HC11. Přestože oba výše zmíněné mikropočítače vychází ze stejného CPU jádra, které používal jejich předchůdce M6800, jsou vzájemně nekompatibilní z důvodů optimalizací CPU. Z tohoto důvodu bylo třeba sestavit novou matematickou knihovnu tak, aby byla použitelná na mikropočítači M68HC08. V teoretické části práce je popsán problém inkompatibility obou mikropočítačů a práce s čísly s plovoucí desetinnou čárkou. V praktické části jsou popsány vytvořené funkce z hlediska uživatele i programátora. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 916562 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject floating point en
dc.subject microcomputer en
dc.subject Motorola en
dc.subject M68HC11 en
dc.subject M68HC08 en
dc.subject plovoucí desetinná čárka cs
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject Motorola cs
dc.subject M68HC11 cs
dc.subject M68HC08 cs
dc.title Matematická knihovna pro mikropočítačovou řadu Motorola HC08 cs
dc.title.alternative Mathematic library for microcomputer Motorola HC08 series en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated The objective of this bachelor thesis is to create a mathematic source code library for manipulation with real numbers saved in floating point format for the 8-bit microcomputer Motorola M68HC08. This library has already been created for the microcomputer Motorola M68HC11. Although both microcomputers are arisen from the same CPU used by their ancestor M6800, they are incompatible as they have different CPU optimalizations. That is why there was a need for creating a new mathematical library applicable for the microcomputer M68HC08. The problems of incompatibility between the microcomputers and the work with floating point numbers are described in the theoretical part of the work. Created functions are described for users and coders in the practical part. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3379
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject zdrojové kódy cs
local.subject knihovny (software) cs
local.subject reálná čísla cs
local.subject matematika cs
local.subject source code en
local.subject libraries (software) en
local.subject mathematics en
local.subject real numbers en


Files in this item

Files Size Format View
brázda_2006_bp.pdf 895.0Kb PDF View/Open
brázda_2006_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
brázda_2006_op.doc 292Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account