Analýza kritérií kvality soukromé rozhlasové stanice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza kritérií kvality soukromé rozhlasové stanice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Tomčiaková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-14T06:31:01Z
dc.date.available 2010-07-14T06:31:01Z
dc.date.issued 2006-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2399
dc.description.abstract Sféra rozhlasového vysílání je rozdělena na vysílání veřejnoprávní vycházející ze zákona a soukromé, které upravují licenční podmínky a především pak RRTV, která licence soukromým vlastníkům rozhlasových stanic vydává na základě schválení předložených projektů. Soukromé vysílání je velmi složitým procesem a stejně jako jiné podnikatelské a ekonomické subjekty musí splňovat určité podmínky a kritéria. V mé práci je popsána analýza kritérií kvality soukromé rozhlasové stanice působící na lokální úrovni, Rádio Zlín. Základním kritériem pro úspěšnost vysílání je poslechovost. V práci je popsána metodika, jak tato rozhlasová stanice díky svým programovým produktům získává posluchačskou obec. Dalším z kritérií, jako je tomu ostatně také u jiných ekonomických subjektů, je ziskovost. Jelikož se jedná o lokální stanici, svůj zisk a finanční prostředky nutné k realizaci chodu rádia získává především z lokálních zdrojů. Tzn. firem působících ve zlínském kraji a inzerujících v komerčním čase rádia. Dále se analýza zabývá také správnou propagací rádia jako takového směrem k veřejnosti, neboť tento faktor je velmi nezbytný. Rádio nesmí být pouze slyšet, ale také vidět. cs
dc.format 70 s., 17 cs
dc.format.extent 2253411 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject soukromé vysílání cs
dc.subject veřejnoprávní vysílání cs
dc.subject rozhlasová stanice cs
dc.subject duální model vysílání cs
dc.subject ziskovost cs
dc.subject poslechovost cs
dc.subject promotion aktivity cs
dc.subject programové produkty cs
dc.subject private broadcasting en
dc.subject statutory broadcasting en
dc.subject radio station en
dc.subject the dual model of broadcasting en
dc.subject profitability en
dc.subject number of listeners en
dc.subject promotion activities en
dc.subject program products en
dc.title Analýza kritérií kvality soukromé rozhlasové stanice cs
dc.title.alternative Analysis of the quality criteria of a private broadcasting station en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated The sphere of radio broadcasting is divided into statutory broadcasting, coming out of the law and private, that adjust the licence conditions and all above the RRTV that is giving out the licences to the private owners on the basis of authortization of the submited projects. The private broadcasting is a very complicated process and it has to fulfil the same conditions and criteria as other business and economic subjescts. In my work the analysis of the quality criteria of a private broadcasting station functioning on local level named Radio Zlin is described. The basic criterium for the successful broadcasting is number of listeners. In this work the methodics of how this station is gaining the listening audience thanks to their program pruducts are described. Next criterium, just like by any other economic subjects, is the profitability. Since it is a local station, it's profit and financial resources needed to provide the runing of the station are gaining especially from local sources. That means from companies functioning in the province Zlin and advertising in the commercial time in the radio. Next thing that the analysis is about is the right propagation of the radio to the public, because this factor is very important. The radion must not only be heard but also seen. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2645
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
tomčiaková_2006_bp.pdf 2.149Mb PDF View/Open
tomčiaková_2006_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
tomčiaková_2006_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account