Analýza zvyšování cestovního ruchu v Západních Tatrách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza zvyšování cestovního ruchu v Západních Tatrách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Cipovová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:44:27Z
dc.date.available 2010-07-14T13:44:27Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2407
dc.description.abstract Moja bakalárska práca sa zaoberá problematikou zvyšovania konkurencieschopnosti cestovného ruchu v Západných Tatrách. Najprv sa zameriavam na teoretické poznatky, následne analýzu, ktoré mi slúžia pre stanovenie záverečných doporučení. V teoretickej oblasti sú opísané poznatky z oblasti využívania a tvorby zdrojov pri financovaní regionálneho rozvoja cestovného ruchu. Stručne popisujem cestovný ruch ako dôležité odvetvie pre rozvoj Západných Tatier a jeho trvalo udržateľný rozvoj. V praktickej časti analyzujem samotný región, jeho súčasný stav, pomocou analýzy SWOT a STEP. V analýze sa zameriavam na hlavné dominanty a turistické zaujímavosti a na koniec určujem hlavné nedostatky regiónu a porovnávanie krajiny s najsilnejšími konkurentmi. Na základe dokázaných výsledkov analýzy navrhujem doporučenia na zvýšenie cestovného ruchu v Západných Tatrách. cs
dc.format 86 s., 9 s. príloh cs
dc.format.extent 4169261 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Západné Tatry cs
dc.subject cestovný ruch cs
dc.subject analýza cs
dc.subject konkurencieschopnosť regiónu cs
dc.subject služby cs
dc.subject Západné Tatry en
dc.subject tourism en
dc.subject analyze en
dc.subject competitiveness of the region en
dc.subject services en
dc.title Analýza zvyšování cestovního ruchu v Západních Tatrách cs
dc.title.alternative Analysis of tourism increase in locality Západné Tatry en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated My bachelor work's main topic is to increase tourism competitiveness and activity in Západné Tatry. First, I survey on theoretic piece of knowledge, follow up analysis, which attended me to determine final advice and suggestions. Theoretic part is sign on advantage and production of sources to finance region's development of tourism. Shortly I wrote about tourism as the most important branch to develop in Západné Tatry and about its constant advancement. Practical part was about analyze of the region by oneself at present day with SWOT and STEP analyze methods. After that, I focused on the main dominant features and on the end I determined the main imperfection of the region, as well as compared this region with the biggest competitors. On the basis of this results of analyze, I proposed final advice and suggestions, in order to increase tourism in Západné Tatry region. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6752
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
cipovová_2007_bp.pdf 3.976Mb PDF View/Open
cipovová_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
cipovová_2007_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account