Phase Inversion in n-Undecane/Water Emulsions

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Phase Inversion in n-Undecane/Water Emulsions

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra cs
dc.contributor.author Pohlodek, Jiří cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T08:14:46Z
dc.date.available 2013-10-11T08:14:46Z
dc.date.issued 2013-02-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24098
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přípravou nanoemulzí s využitím metody fázové inverze PIT a sledováním vlivu jednotlivých faktorů na jejich stabilitu. V práci byla konduktometricky stanovena charakteristická teplota fázové inverse (PIT). Zjištěné hodnoty PIT byly využity pro přípravu nanoemulzí typu O/V. Emulze byly připraveny se surfaktanty o HLB v rozsahu 9.7 ? 11.5 s použitím kombinace Brij 30 + Brij 56 a Brij 30 + Brij 98. V připravených nanoemulzích byla měřena velikost částic pomocí fotonové korelační spektroskopie a sledována jejich stabilita při teplotách 4 °C, 25 °C a 35 °C. Průběžně byla prováděna vizuální kontrola rozpadu nanoemulzí a měření velikosti částic. Práce prokázala přímou souvislost mezi velikostí částic a složením emulze, tedy obsahem a typem surfaktantu. Rovněž byl prokázán vliv množství surfaktantu, poměru olej/voda a teploty skladování na stabilitu emulze. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 2004528 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Nanoemulze cs
dc.subject Surfaktant cs
dc.subject Nizko-energetická metoda cs
dc.subject Emulgace cs
dc.subject Teplota fázové inverze cs
dc.subject fázové chování cs
dc.subject Nanoemulsion en
dc.subject Surfactant en
dc.subject Low-energy method en
dc.subject Emulsification en
dc.subject Phase Inversion Temperature en
dc.subject Phase Behavior en
dc.title Phase Inversion in n-Undecane/Water Emulsions cs
dc.title.alternative Phase Inversion in n-Undecane/Water Emulsions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vltavská, Pavlína cs
dc.date.accepted 2013-06-03 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the preparation of nanoemulsions using the phase inversion method (PIT) and with the observation of the effect of individual factors on their stability. In the thesis, the characteristic phase inversion temperatures (PIT) were determined using con-ductivity measurements. The obtained PIT values were applied for the preparation of O/W nanoemulsions. The nanoemulsions were prepared within 9.7 ? 11.5 HLB range, by using the combination of Brij 30 + Brij 56 and Brij 30 + Brij 98 surfactants. The particle size of prepared nanoemulsions was measured by photon correlation spectroscopy and their stabil-ity was determined at storage temperatures of 4 °C, 25 °C and 35 °C. The on-going visual inspection and particle size measurements were carried during the process. The results proved the direct correlations between particle size and emulsion composition in terms of amount and type of surfactants. The effect of surfactant concentration, oil-to-water ratio and storage temperature on the stability of the nanoemulsion was proven. en
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/205 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 31000
dc.date.submitted 2013-05-22 cs


Files in this item

Files Size Format View
pohlodek_2013_dp.pdf 1.911Mb PDF View/Open
pohlodek_2013_vp.doc 96Kb Microsoft Word View/Open
pohlodek_2013_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account