Finanční analýza společnosti Meopta-optika, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti Meopta-optika, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolařík, Rostislav cs
dc.contributor.author Švábová, Marcela cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:46:27Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2409
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Meopta-optika, a.s., v rámci níž je posuzováno finanční hospodaření této společnosti v letech 2003 - 2005. V teoretické části je přiblížen účel provádění finanční analýzy, zdroje potřebných informací, uživatelé fi-nanční analýzy, způsob vyhodnocení ukazatelů a základní metody finanční analýzy. V praktické části je představena společnost Meopta-optika, a.s. a dále je provedena samotná finanční analýza, která obsahuje analýzu absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů, souhrnných ukazatelů a soustav poměrových ukazatelů. V závěrečné části je předloženo do-poručení pro zlepšení finančního hospodaření společnosti. cs
dc.format 70 s., 21 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 13762919 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037 cs
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject kapitál cs
dc.subject vývojové trendy cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject cash flow en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject differential indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject comprehensive indicators en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject activity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject capital en
dc.subject development trends en
dc.title Finanční analýza společnosti Meopta-optika, a.s. cs
dc.title.alternative Financial analysis of the company Meopta - optika, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrubošová, Eva cs
dc.date.accepted 2007-06-14 cs
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with financial analysis of the company Meopta - optika, a.s. be-tween years 2003 and 2005. In the theoretical part, the purpose of the financial analysis exe-cution, sources of needed information, users of financial analysis, the way of indicators eva-luation and basic methods of financial analysis are explained. In the practical part, the compa-ny Meopta - optika, a .s., is presented and then the financial analysis itself is carried out, which comprises absolute, differential, ratio, comprehensive indicators and systems of ratio indicators. In the final part is presented the recommendation for more effective financial ma-nagement of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6070
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
švábová_2007_bp.pdfBlocked 13.12Mb PDF View/Open
švábová_2007_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
švábová_2007_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account