Analýza systému řízení kvality

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému řízení kvality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rašner, Jaroslav
dc.contributor.author Urban, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-10-11T09:42:21Z
dc.date.available 2013-10-11T09:42:21Z
dc.date.issued 2013-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24127
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza systému řízení kvality podle norem ISO 9001. Práce se nejprve zabývá definicemi kvality, systémem řízení kvality, jeho historií a vývojem, až k integrovanému systému řízení. Nemenší pozornost věnuje také normám ISO a dále se zaměřuje na vybraný podnik, který řídí svoji podnikovou činnost v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001, stejně jako ISO 14001. Závěr práce je soustředěn na analýzu integrovaného řízení kvality v konkrétním výrobním podniku, na popis manuálu a řídicích procedur sloužících k řádnému fungování společnosti. Dále jsou definována slabá místa a návrhy na jejich odstranění, případně zlepšení. cs
dc.format 47 s. (52 632 znaků). cs
dc.format.extent 2165795 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kvalita cs
dc.subject ISO cs
dc.subject systém řízení kvality cs
dc.subject integrovaný systém řízení cs
dc.subject řízení neshodných výrobků cs
dc.subject Quality en
dc.subject ISO en
dc.subject Quality System Management en
dc.subject Integrated Management System en
dc.subject Control of Non-Conforming Products en
dc.title Analýza systému řízení kvality cs
dc.title.alternative System Analysis of Quality Management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Málek, Zdeněk
dc.date.accepted 2013-06-04
dc.description.abstract-translated The goal of this bachelor thesis is the analysis of quality management system in accordance with ISO 9001 standard. The first part of the thesis deals with definitions of quality, quality management system, its history and development until integrated management sys-tem. ISO standards are described and the focus is given to a production plant which con-trols its production processes based on requirements of the international standards ISO 9001 an ISO 14001. Subsequently the integrated management system of this specific pro-duction plant is discussed as well as the needed manual and procedures. Finally bottlenecks are identified and improvement proposals are defined. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 31447
dc.date.submitted 2013-05-10


Files in this item

Files Size Format View
urban_2013_bp.pdf 2.065Mb PDF View/Open
urban_2013_vp.pdf 42.87Kb PDF View/Open
urban_2013_op.pdf 163.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account