Analýza řízení jakosti ve společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení jakosti ve společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr cs
dc.contributor.author Žouželková, Petra cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T11:15:58Z
dc.date.available 2013-10-11T11:15:58Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24140
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je Analýza řízení jakosti ve společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část objasňuje pojmy a jednotlivé nástroje kvality, které jsou použity v následující části. Cílem této práce je popsat řízení kvality společnosti TTCE, velký důraz je zde kladen na integrovaný systém managementu a dodržování mezinárodních norem ISO. Dalším cílem je provést vlastní analýzu, konkrétně pomocí dvou nástrojů kvality, FMEA analýzy a Paretovy analýzy, a na jejich základě formulovat závěry a návrhy na zlepšení. Tyto návrhy povedou k uspoření nákladů, zlepšení efektivity nebo odstranění vad, které mají významný vliv na nekvalitní výrobě. cs
dc.format 75 s. (101 896 znaků) cs
dc.format.extent 2155399 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject management jakosti cs
dc.subject ISO normy cs
dc.subject vada cs
dc.subject FMEA cs
dc.subject Paretova analýza cs
dc.subject Quality en
dc.subject Quality management system en
dc.subject ISO standards en
dc.subject Defect en
dc.subject Failure Mode and Effects Analysis en
dc.subject Pareto analysis en
dc.title Analýza řízení jakosti ve společnosti Toray Textiles Central Europe, s.r.o. cs
dc.title.alternative The Quality Management Analysis in the Company Toray Textiles Central Europe, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrušová, Veronika cs
dc.date.accepted 2013-06-03 cs
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is The Quality Management Analysis in the Company Toray Textiles Central Europe Ltd. Thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part explains the terminology and the various quality tools that are used in the following section. The aim of this work is to describe the management of the society, great emphasis is placed on integrated management system and compliance with international standards ISO. Furthermore, to conduct its own analysis Specifically, using two quality tools, FMEA analysis and Pareto analysis, and on this basis to formulate conclusions and suggestions for improvement. These suggestions will lead to cost-savings, improved efficiencies available or eliminate defects which have a significant impact on the bad quality production. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 30482
dc.date.submitted 2013-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
žouželková_2013_bp.pdf 2.055Mb PDF View/Open
žouželková_2013_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
žouželková_2013_op.doc 132Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account