Analýza účetnictví a daní organizační složky firmy XY v Maďarsku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza účetnictví a daní organizační složky firmy XY v Maďarsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel cs
dc.contributor.author Klepáčová, Kamila cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T12:05:45Z
dc.date.available 2013-10-11T12:05:45Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24182
dc.description.abstract Cílem práce je analýza účetnictví a daní organizační složky firmy XY, založené v Maďarsku, zhodnocení současného stavu vedení účetnictví a navržení opatření ke zlep-šení stavu ve společnosti. V teoretické části je analyzován maďarský zákon o účetnictví, daňový systém Maďarska a účetnictví organizační složky z pohledu zřizovatele. Praktická část se nejdříve věnuje konkrétním účetním případům, které vznikají v organizační složce. Následuje pohled na účetnictví organizační složky ze strany jejího zřizovatele. Další část práce se zabývá daněmi organizační složky, konkrétně DPH, místní daní a daní z příjmů právnických osob. Při zpracování této práce bylo zjištěno, že účetnictví organizační složky a jeho kontrola firmou XY jsou velmi zanedbávány. Proto bylo navrhnuto, aby byly upřes-něny povinnosti stávající zodpovědné osoby za účetnictví organizační složky, případně aby byl přijat nový pracovník, který převezme zodpovědnost za účetnictví organizační složky. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 1572903 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Organizační složka cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject výroční zpráva cs
dc.subject převodový můstek cs
dc.subject vnitřní zúčtování cs
dc.subject DPH cs
dc.subject daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject Foreign branch office en
dc.subject accounting en
dc.subject balance-sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject annual re-port en
dc.subject transmission formula en
dc.subject internal accounting en
dc.subject VAT en
dc.subject corporation income tax en
dc.title Analýza účetnictví a daní organizační složky firmy XY v Maďarsku cs
dc.title.alternative Analysis of Accounting and Taxation of the Company XY's Branch in Hungary en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Crhová, Zuzana cs
dc.date.accepted 2013-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The goal of the bachelor thesis is to analyse accounting and taxes in the foreign branch office of the Company XY established in Hungary, to evaluate the actual status of accounting management and to propose measures leading to improvement of the situation in the company. In a theoretic part of the thesis, the Hungarian Act on accounting, Hungarian tax system and the accounting of a foreign branch office from the point of view of its founder is analysed. The further part is concerning taxes of the foreign branch office, particularly VAT, local tax and corporation income tax. During working on the thesis, it was found out, that accounting of the foreign branch office and its controlling of the Company XY were much neglected. From this reason, it was proposed, that duties of the person currently responsible for accounting of the foreign branch office were better specified, or that a new employer was hired, who would take over the responsibility for accounting of the foreign branch office. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 30045
dc.date.submitted 2013-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
klepáčová_2013_bp.pdf 1.500Mb PDF View/Open
klepáčová_2013_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
klepáčová_2013_op.pdf 171.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account