Analýza možností zefektivnění systému řízení výroby firmy Dl Plast s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza možností zefektivnění systému řízení výroby firmy Dl Plast s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav cs
dc.contributor.author Flasar, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T13:02:57Z
dc.date.available 2013-10-11T13:02:57Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24206
dc.description.abstract Tématem a cílem mé bakalářské práce je analýza možností zefektivnění systému řízení výroby společnosti Dl Plast, s.r.o. Na základě výsledků analýzy jsou doporučeny možná opatření pro zlepšení současného systému řízení výroby. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Předmětem teoretické části je literární rešerše se zaměřením na řízení výroby a možnosti jeho zlepšení pomocí vybraných metod. Praktická část práce v úvodu charakterizuje společnost Dl Plast, s.r.o. Pomocí SWOT analýzy, přehledu tržeb, portfoliové analýzy BCG a analýzy systému řízení výroby je charakterizován současný stav společnosti. Zhodnocení výsledků analýz a návrhy na zlepšení současné situace jsou uvedeny v závěru praktické části. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 2423204 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject řízení výroby cs
dc.subject řízení zásob cs
dc.subject organizace pracoviště cs
dc.subject ERP systém cs
dc.subject metoda 5S cs
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject production management en
dc.subject inventory management en
dc.subject work place organization en
dc.subject ERP systém en
dc.subject 5S method en
dc.title Analýza možností zefektivnění systému řízení výroby firmy Dl Plast s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Options to Streamline Production Management System Company Dl Plast s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tuček, David cs
dc.date.accepted 2013-06-03 cs
dc.description.abstract-translated The topic and objective of my bachelor thesis is analysis of options to streamline production management systém company Dl Plast Ltd. Based on the results of the analysis are recommended possible measures to improve the present systém of production management. The thesis is devided in to theoretical and practical part. The object of theoretical part is a literature search focused on production management and his improvement options by using selected methods. The practical part of this thesis characterizes the company Dl plast Ltd in introduction. Using SWOT analysis, overview of revenues, BCG analysis and analysis of production management systém is characterized present state of the company. Evaluation of results of analysis and suggestions to improve the current situation are presented in the end of the practical part of this thesis. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30559
dc.date.submitted 2013-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
flasar_2013_bp.pdf 2.310Mb PDF View/Open
flasar_2013_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
flasar_2013_op.doc 132Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account