Řešení interiéru a exteriéru dětského domova

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení interiéru a exteriéru dětského domova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klang, Michael en_US
dc.contributor.author Blšáková, Eva en_US
dc.date.accessioned 2013-10-11T01:09:24Z
dc.date.accessioned 2013-10-11T13:41:56Z
dc.date.available 2013-10-11T01:09:24Z
dc.date.available 2013-10-11T13:41:56Z
dc.date.issued 2012-02-15 en_US
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24222
dc.description.abstract V mojej bakalárskej práci sa zaoberám riešením interiérového a exteriérového priestoru budovy detského domova v Zlíne na Lazoch. V novo zrekonštruovanom komplexe areálu detského domova s materskou, základnou a praktickou školou sa má revitalizovať v exteriéri terén svahovitého charakteru a vzniknúť tu má ,,záhrada snov? prechádzajúca do interiérových priestorov, kde je úloha jasná ? zútulniť chodby, vytvoriť výstavný systém. Teoretická časť práce analyzuje danú problematiku, popisuje východiská vedúce k návrhu praktickej časti práce. Praktická časť popisuje vlastný dispozičný a architektonický návrh riešenia, jeho funkcie, projektové dokumentácie a priestorové zobrazenia navrhovaných častí. en_US
dc.format 79 s. (83 911) en_US
dc.format.extent 87362295 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso sk en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.rights Bez omezení en_US
dc.subject deti en_US
dc.subject škola en_US
dc.subject domov en_US
dc.subject mentálny handicap en_US
dc.subject integrácia en_US
dc.subject socializácia en_US
dc.subject podpora en_US
dc.subject vnímavosť en_US
dc.subject hravosť en_US
dc.subject farebnosť en_US
dc.subject interiér en_US
dc.subject chodba en_US
dc.subject vystavovanie en_US
dc.subject exteriér en_US
dc.subject záhrada en_US
dc.subject terén en_US
dc.subject pneumatiky en_US
dc.subject letné kino en_US
dc.subject trampolína en_US
dc.subject children en
dc.subject school en
dc.subject home en
dc.subject mental handicap en
dc.subject integration en
dc.subject socialization en
dc.subject support en
dc.subject empathy en
dc.subject playfulness en
dc.subject colorfulness en
dc.subject interior en
dc.subject hallway en
dc.subject exhibitions en
dc.subject exterior en
dc.subject garden en
dc.subject terrain en
dc.subject tyres en
dc.subject open-air cinema en
dc.subject trampoline en
dc.title Řešení interiéru a exteriéru dětského domova en_US
dc.title.alternative Interior and Exterior of the Children's Home en
dc.type bakalářská práce en_US
dc.contributor.referee Šenberger, Tomáš en_US
dc.date.accepted 2012-06-14 en_US
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I deal with the exterior and interior design solution for the children's home in Zlin ? Lazy V. The premises are newly reconstructed and include kindergarten, primary school and secondary school for mentally handicapped children. In the exterior, there is an hilly terrain which should be revitalized and so a "dream garden" should be created.This should also affect the area inside - make hallways cozier and also create some space for exhibitions. In the theoretical part there is the analysis of the current situation carried out as well as the motifs and basis of the proposed design solution in the practical part. The dispositions and architectural design, its functions, project documentation and three-dimensional structure draft of above mentioned facilities are all focused on in the practical part. en
dc.description.department Ústav prostorového a produktového designu en_US
dc.description.result obhájeno en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/128 en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en_US
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba en_US
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací en_US
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. en_US
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění en_US
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 27841
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-18 en_US


Files in this item

Files Size Format View
blšáková_2012_bp.pdf 83.31Mb PDF View/Open
blšáková_2012_vp.pdf 616.4Kb PDF View/Open
blšáková_2012_op.pdf 626.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account