Mechanické a fyzikální vlastnosti kompozitů na bázi akrylátových vysoce plněných matric

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mechanické a fyzikální vlastnosti kompozitů na bázi akrylátových vysoce plněných matric

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusnáková, Soňa en_US
dc.contributor.author Zapletal, Ladislav en_US
dc.date.accessioned 2013-10-11T00:55:41Z
dc.date.accessioned 2013-10-11T13:42:56Z
dc.date.available 2013-10-11T00:55:41Z
dc.date.available 2013-10-11T13:42:56Z
dc.date.issued 2012-02-13 en_US
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24223
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem různého plnění matrice kompozitů na mechanické a fyzikální vlastnosti. Práce obsahuje úvod do problematiky kompozitních materiálů, rozdě-lení jednotlivých komponentů kompozitů a jednotlivé technologie výroby kompozitních materiálů. Praktická část je zaměřena na mechanické a fyzikální zkoušky, mechanické zkoušky tahové a ohybové, kdy byly použity kompozity s 25 hm. %, 50 hm. %, 75 hm. % a 100 hm. % plněním a na fyzikální zkoušku viskozity dle Brookfielda a stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla. en_US
dc.format 96 en_US
dc.format.extent 99595903 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso cs en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.rights Bez omezení en_US
dc.subject kompozitní materiál en_US
dc.subject matrice en_US
dc.subject vlákno en_US
dc.subject mechanické en_US
dc.subject fyzikální en_US
dc.subject composite material en
dc.subject matrix en
dc.subject fibre en
dc.subject mechanical en
dc.subject physical en
dc.title Mechanické a fyzikální vlastnosti kompozitů na bázi akrylátových vysoce plněných matric en_US
dc.title.alternative Mechanical and Physical Properties of Composites Based on High-filled Acrylate Matrix en
dc.type diplomová práce en_US
dc.contributor.referee Žaludek, Milan en_US
dc.date.accepted 2012-06-07 en_US
dc.description.abstract-translated This thesis examines the influence of various performance matrix on the mechanical and physical properties. The work includes introduction to composite materials, the distribution of individual components and various composites manufacturing technology of composite materials. The practical part is focused on mechanical and physical tests, mechanical tensile and bending tests, which were used in composites with 25%, 50%, 75% a 100% performance and on physical examination Brookfield viscosity and determination of burning behaviour by oxygen index. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství en_US
dc.description.result obhájeno en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 en_US
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 en_US
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství en_US
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická en_US
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. en_US
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství en_US
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 24388
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-18 en_US


Files in this item

Files Size Format View
zapletal_2012_dp.pdf 94.98Mb PDF View/Open
zapletal_2012_vp.pdf 114.0Kb PDF View/Open
zapletal_2012_op.pdf 162.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account