Zavedení Integrovaného manažerského systému

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zavedení Integrovaného manažerského systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pata, Vladimír
dc.contributor.author Mihál, Róbert
dc.date.accessioned 2013-10-11T14:52:25Z
dc.date.available 2013-10-11T14:52:25Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24245
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá tvorbou Integrovaného manažérskeho systému z rôznych druhov podsystému. Venuje sa podsystému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Druhá časť je zameraná na zistenie slabej stránky zavedeného Integro-vaného manažérskeho systému v spoločnosti pomocou modelu EFQM a následne zlepšenie slabej stránky Integrovaného manažérskeho systému cs
dc.format 108 cs
dc.format.extent 1982276 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manažérstvo kvality cs
dc.subject environment cs
dc.subject bezpečnosť cs
dc.subject vedenie cs
dc.subject pracovníci cs
dc.subject politika a stratégia cs
dc.subject partnerstvo a zdroje cs
dc.subject procesy cs
dc.subject produkty a služby cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject spoločnosť cs
dc.subject brainstorming cs
dc.subject managering of quality en
dc.subject environment en
dc.subject security en
dc.subject managment en
dc.subject personnel en
dc.subject policy and strategy en
dc.subject partnership and resources en
dc.subject operations en
dc.subject products and services en
dc.subject customers en
dc.subject com-pany en
dc.subject brainstorming en
dc.title Zavedení Integrovaného manažerského systému cs
dc.title.alternative Implementation of Integrated Managemet System. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kyas, Kamil
dc.date.accepted 2013-06-04
dc.description.abstract-translated Graduation theses is concerned with creation of integrated system of managering from different rates of subsystem. It is attending to the subsystem of quality managering, environmental managering and labour protection. The second part is oriented on the de-termination of the weak part of established Intergrated managerial system in the company with the using of EFQM model and consenquently on the improvement of the weak part of Intergrated managerial system en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 30296
dc.date.submitted 2013-05-07


Files in this item

Files Size Format View
mihál_2013_dp.pdf 1.890Mb PDF View/Open
mihál_2013_vp.pdf 170.6Kb PDF View/Open
mihál_2013_op.pdf 159.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account