Rozložitelnost směsných polymerů v prostředí kompostu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozložitelnost směsných polymerů v prostředí kompostu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoffmann, Jaromír cs
dc.contributor.author Moravcová, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:50:41Z
dc.date.available 2010-07-14T13:50:41Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2425
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo sledovat biorozložitelnost vodorozpustných i vodonerozpustných polymerních směsí v prostředí kompostu podle navrženého postupu respektujícího normu ISO 14855 s plynověchromatografickým sledováním plynných komponent biorozkladu. Vodorozpustné směsi byly na bázi škrobu (M100 a Waxy) a PVA. Bylo zjištěno, že nezáleží na typu použitého škrobu, ale na jeho procentuálním zastoupení ve směsi. S rostoucím množství škrobu ve vzorku se zvyšuje stupeň rozkladu. Také bylo zjištěno, že s rostoucím obsahem dobře rozložitelných komponent roste i relativní podíl biodegradace PVA. Vodonerozpustné směsi byly na bázi škrobu (M100), PCL, PVA a glycerolu. Nejlépe se rozložil vzorek neobsahující PVA. Vzorky obsahující 13 a 23% PVA se rozložily ze 74,5%, resp. 83,5%. Všechny testované směsi se dají považovat za dobře rozložitelné. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 970083 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject biorozložitelnost cs
dc.subject kompost cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject poly-epsilon-kaprolakton cs
dc.subject PCL cs
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject PVA cs
dc.subject škrob cs
dc.subject glycerol cs
dc.subject biodegradation en
dc.subject compost en
dc.subject gas chromatography en
dc.subject polycaprolactone en
dc.subject PCL en
dc.subject polyvinylalcohol en
dc.subject PVA en
dc.subject starch en
dc.subject glycerol en
dc.title Rozložitelnost směsných polymerů v prostředí kompostu cs
dc.title.alternative Degradability of mixed polymers in compost environment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Marie cs
dc.date.accepted 2007-06-19 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma work was to observe biodegradation of water-soluble and water-insoluble polymer blends in compost according to nominated procedure respecting the international standard ISO 14855, for using gas chromatography to observe gaseous components of biodegradation. The water-soluble polymer blends was based on starch (M100 and Waxy) and PVA. It was found out, that it doesn't matter on type of using starch, but on percentage representation in the blend. With increasing quantity of starch in the sample, increases degree of biodegradation. It was found out too, that with increasing content of good decomposable components increases relative degree of biodegradation PVA. The water-insoluble blends were based on starch (M100), PCL, PVA and glycerol. The best one was decomposable the sample without PVA. Samples containing 13 and 23% PVA were decomposable from 74.5%, respectively 83.5%. All testing blends can be taking as well decomposable. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5314
dc.date.assigned 2007-02-05 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
moravcová_2007_dp.pdfBlocked 947.3Kb PDF View/Open
moravcová_2007_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open
moravcová_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account