Zvýšení produktivity linky motivací zaměstnanců ve firmě Forschner s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zvýšení produktivity linky motivací zaměstnanců ve firmě Forschner s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šišková, Veronika
dc.contributor.author Mikoláš, Roman
dc.date.accessioned 2013-10-11T15:45:47Z
dc.date.available 2013-10-11T15:45:47Z
dc.date.issued 2013-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24295
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je nalézt možnosti zvýšení produktivity vybrané montážní linky ve firmě Forschner spol s r.o. První část práce, teoretická, je věnována hlavním teoriím motivace, souvislosti motivace, spokojenosti a výkonnosti, možnostem ohodnocení zaměstnanců a technikám zjišťování dat. V druhé, praktické, části práce je představena společnost, výrobní linka, která je objektem analýzy, produkt vyráběný na lince, zjištění stavu produktivity linky a analýza motivace pracovníků linky k vyšším výkonům. Výsledkem je návrh opatření ke zvýšení produktivity a jeho ověření. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 10617909 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Produktivita cs
dc.subject motivace cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject výkonové normy cs
dc.subject Productivity en
dc.subject motivation en
dc.subject remuneration en
dc.subject performance standards en
dc.title Zvýšení produktivity linky motivací zaměstnanců ve firmě Forschner s.r.o. cs
dc.title.alternative Assembly Line Productivity Boost by Motivation of Forschner Company Employees en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hejčl, David
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated The objective of this bachelor thesis is to find ways to increase productivity selected assembly line at Forschner spol s r.o. The first part is theoretical, is devoted to the main theories of motivation, context of motivation, satisfaction and performance, staff remuneration possibilities and techniques of survey data. The second, practical part, introduce the company production line, which is the object of analysis, product, determining the status line productivity and analysis of staff motivation to higher performance. The result is a proposal of actions to increase productivity and its verification. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30567
dc.date.submitted 2013-05-17


Files in this item

Files Size Format View
mikoláš_2013_bp.pdf 10.12Mb PDF View/Open
mikoláš_2013_vp.pdf 165.1Kb PDF View/Open
mikoláš_2013_op.pdf 715.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account