Studium biomechaniky nohy u dětí s vadným držením těla

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium biomechaniky nohy u dětí s vadným držením těla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlačková, Jana
dc.contributor.author Bajerová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-13T10:59:53Z
dc.date.available 2010-07-13T10:59:53Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/242
dc.description.abstract Téma diplomové práce je věnováno studii vlivu skoliózy na biomechaniku dětské nohy u dětí školního věku. Východiskem této studie bylo měření skupiny dětí se skoliózou páteře ve spolupráci s rehabilitačními ordinacemi a zařízeními ve Zlíně. V průběhu zkoumání této problematiky byla také sledována diagnóza a délka rehabilitace. Experiment byl zaměřen na získávání antropometrických charakteristik nohou, hodnot vyo-sení paty a stavu klenby nožní u souboru dětí postižených skoliózou. Tyto údaje byly statis-ticky zpracovány, na základě čehož byla určena míra vlivu skoliózy na biomechaniku dět-ských nohou. cs
dc.format 84 cs
dc.format.extent 1766283 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Skolióza cs
dc.subject vadné držení těla cs
dc.subject biomechanika cs
dc.subject index BMI cs
dc.subject Scoliosis en
dc.subject poor posture en
dc.subject biomechanics en
dc.subject index BMI en
dc.title Studium biomechaniky nohy u dětí s vadným držením těla cs
dc.title.alternative Study of biomechanics foot of the children with the poor posture en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Černeková, Martina
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated The topic of student thesis is dedicated to analysis effect of scoliosis on biomechanice foot of school age children. For this analysis as a ressource was used measuring of children group with scoliosis in cooperation of rehabilitation surgeries in Zlín. Dutiny prospecting of this probléme was also watched a diagnosis and lenght of rehabilitation. The experiment was focused on obtaining antrophometic characteristic of the feet, values of changes in heel centre line and condition of insteps in the group of the children with scoliosis. These data were statistical processing and from the results was determined pro-portion of influence of scoliosis on biomechanics children's feet. en
dc.description.department Ústav inženýrství a hygieny obouvání cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/198 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství a hygiena obouvání cs
dc.thesis.degree-discipline Footwear Engineering and Hygiene en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 3163
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bajerová_2006_dp.pdfBlocked 1.684Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account