Tepelné vlastnosti polyolefinov modifikovaných ionizačným žiarením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tepelné vlastnosti polyolefinov modifikovaných ionizačným žiarením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holík, Zdeněk
dc.contributor.author Žák, Marek
dc.date.accessioned 2013-10-11T16:55:45Z
dc.date.available 2013-10-11T16:55:45Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24327
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom vplyvu radiačného sieťovania na tepelné vlastnosti vybraných polyolefínov (LDPE a HDPE), v závislosti na rôznej dávke žiarenia. V teoretickej časti sa zoznámime zo základným rozdelením plastov ich vlastnosťami, radiačným sieťovaním a termickými analýzami. Praktická časť diplomovej práce je zameraná na použité meracie zariadenia, vlastnosti použitých materiálov a vyhodnotenie vplyvu radiačného sieťovania na tepelné vlastnosti ožiarených a neožiarených materiálov. cs
dc.format 75 s. (66345) cs
dc.format.extent 2279738 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polyméry cs
dc.subject radiačné sieťovanie cs
dc.subject meranie tepelných vlastností cs
dc.subject termické analýzy cs
dc.subject Polymers en
dc.subject radiation crosslinking en
dc.subject the measurement of thermal properties en
dc.subject thermal analysis en
dc.title Tepelné vlastnosti polyolefinov modifikovaných ionizačným žiarením cs
dc.title.alternative Thermal Properties of Polyolefins Modified with Ionizing Radiation en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rusnáková, Soňa
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis concentrates on a study of the influence of radiation cross-linking on the thermal properties of polymers (LDPE and HDPE), depending on the radiation dose. The theoretical part deals with the division of plastics, properties, production and also with the radiation crosslinking and with thermal analysis. The practical part describes the materials used, measuring devices and the self-test. The practical part evaluates of the influence of radiation crosslinking on thermal properties non-irradiated and irradiated test materials. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 30261
dc.date.submitted 2013-05-10


Files in this item

Files Size Format View
žák_2013_dp.pdf 2.174Mb PDF View/Open
žák_2013_vp.pdf 125.5Kb PDF View/Open
žák_2013_op.pdf 132.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account