Analýza solarných převodníků a návrh na zvýšení kvality

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza solarných převodníků a návrh na zvýšení kvality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdina, Josef cs
dc.contributor.author Baťka, Marián cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T17:08:01Z
dc.date.available 2013-10-11T17:08:01Z
dc.date.issued 2013-02-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24341
dc.description.abstract Myšlienkou tejto diplomovej práce je analýza súčasného stavu reklamovaných solárných invertorov vo vybranej spoločnosti a zníženie množstva poruchovosti. Podľa vybranej metódy, ktorá je popísaná v teoretickej časti, sme prišli k najzávažnejším príčinám a po podrobnejšom rozbore k najviac nezhodným komponentom vo výrobku. Po analýze nezhodných komponentov v praktickej časti som podľa hodnôt, ktoré su pred-písane pre jednotlivé časti elektrického zariadenia navrhol a implementoval nové kompo-nenty, ktoré splnili podstatatu tejto práce. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 800156 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Kvalita cs
dc.subject náklady na kvalitu cs
dc.subject procesy cs
dc.subject metóda fish bone cs
dc.subject solárny invertor cs
dc.subject reklamácie cs
dc.subject ľudia cs
dc.subject Quality en
dc.subject cost of quality en
dc.subject process en
dc.subject method en
dc.subject fish bone en
dc.subject solar inverter en
dc.subject complaints en
dc.subject people en
dc.title Analýza solarných převodníků a návrh na zvýšení kvality cs
dc.title.alternative Analysis of the Solar Inventor Failure and Proposal of a Quality Improvement en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Letko, Ivan cs
dc.date.accepted 2013-06-03 cs
dc.description.abstract-translated A The idea of this thesis is to analyze the current state of solar inverters claimed in the se-lected companies and reduce vulnerabilities. According to the chosen method, which is described in the theoretical part, we come to the most serious causes for a more detailed analysis of the most nonconforming components in the product. After analyzing nonconforming components in the practical part I by values that are pre-written for each of the electrical equipment designed and implemented new components that meet the essence of this work. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 30167
dc.date.submitted 2013-05-09 cs


Files in this item

Files Size Format View
baťka_2013_dp.pdf 781.4Kb PDF View/Open
baťka_2013_vp.pdf 97.93Kb PDF View/Open
baťka_2013_op.pdf 164.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account