Měření mikrotvrdosti modifikovaných polymerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Měření mikrotvrdosti modifikovaných polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ovsík, Martin
dc.contributor.author Kovář, Vlastimil
dc.date.accessioned 2013-10-11T17:09:19Z
dc.date.available 2013-10-11T17:09:19Z
dc.date.issued 2013-02-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24343
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám měřením mikrotvrdosti ozařovaného polymeru různými dávkami ozáření. V teoretické části jsem popsal metody měření tvrdosti a mikrotvrdosti různými způsoby. Praktická část zahrnuje nejprve přípravu vzorku, dále jeho ozáření růz-nými dávkami a nakonec statické zpracování hodnot po měření. cs
dc.format 85 cs
dc.format.extent 3590883 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mikrotvrdost cs
dc.subject tvrdost cs
dc.subject Vickers cs
dc.subject indentor cs
dc.subject ozařování cs
dc.subject Micro-hardness en
dc.subject hardness en
dc.subject Vickers en
dc.subject indentor en
dc.subject irradiation en
dc.title Měření mikrotvrdosti modifikovaných polymerů cs
dc.title.alternative Measurement of Microhardness of Modified Polymers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Škrobák, Adam
dc.date.accepted 2013-06-03
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the microhardness of the irradiated polymer different doses of irradi-ation. In the theoretical part I described methods of measuring hardness and microhardness in different ways. The practical part includes first sample preparation, as well as its various irradiation doses and eventually still processing the measurement values. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 30288
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-05-10


Files in this item

Files Size Format View
kovář_2013_dp.pdf 3.424Mb PDF View/Open
kovář_2013_vp.pdf 127.6Kb PDF View/Open
kovář_2013_op.pdf 115.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account