Analýza zákazníků a způsobů komunikace v informační kanceláři "Blanka"

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza zákazníků a způsobů komunikace v informační kanceláři "Blanka"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučera, Jiří
dc.contributor.author Barancová, Leona
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:55:01Z
dc.date.available 2010-07-14T13:55:01Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2435
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat zákazníky, kteří navštěvují blanenskou informační kancelář, popsat typy komunikací, které se v této kanceláři používají a navrhnout možná řešení pro zlepšení. Je rozčleněna na část teoretickou a praktickou. V teoretické práci nalezneme obecné poznatky o procesu komunikace, komunikačních stylech a dovednostech. Praktická část nás seznámí se službami informační kanceláře, jednotlivými počty zákazníků, strukturou poskytovaných služeb a komunikací v této firmě. cs
dc.format 60 s., 4 s. obr., příloh cs
dc.format.extent 960687 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: komunikace cs
dc.subject typy komunikace cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject analýza cs
dc.subject proces cs
dc.subject statistika cs
dc.subject Keywords: communication en
dc.subject types of communication en
dc.subject customer en
dc.subject analysis en
dc.subject process en
dc.subject statistic en
dc.title Analýza zákazníků a způsobů komunikace v informační kanceláři "Blanka" cs
dc.title.alternative Analysis of the customers and the ways of communication in the information centre "Blanka" en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-22
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyse the customers who visit the Blansko's information centre, describe the ways of communication that are used there and propose possible resolution for improvement. It is divided in the theoretic part and the practical part. In the theoretic part we will find a common information about the process of the communication, communication styles and skills. The practical part will introduce us the services in the information centre, individual numbers of the customers, structure of the services provided and communication in this company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4657
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
barancová_2007_bp.pdf 938.1Kb PDF View/Open
barancová_2007_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
barancová_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account