Analýza motivace zaměstnanců firmy Axiom SW a návrh na jejich zlepšení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza motivace zaměstnanců firmy Axiom SW a návrh na jejich zlepšení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecivál, David
dc.contributor.author Kysučanová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T13:55:12Z
dc.date.available 2010-07-14T13:55:12Z
dc.date.issued 2007-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2436
dc.description.abstract Hlavním záměrem této bakalářské práce je provést analýzu motivace zaměstnanců firmy AXIOM SW s.r.o. a zaměřit se na návrh pro zlepšení motivace zaměstnanců. V první části mé bakalářské práce se zabývám teoretickými poznatky analýzy motivace, které souvisejí s tématem této práce, což je Analýza motivace zaměstnanců firmy AXIOM SW s.r.o. a návrh na jejich zlepšení. V druhé části, praktické se nejprve zaměřuji na představení firmy a poté na úroveň motivace zaměstnanců firmy Axiom SW a na její analýzu. Po provedené analýze se snažím nastínit návrhy na zlepšení motivace a spokojenosti zaměstnance. cs
dc.format 60s, 2 s. příloh cs
dc.format.extent 838842 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Maslowova teorie cs
dc.subject Adamsova teorie cs
dc.subject Vroomova teorie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject motivace cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject výkon cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject Maslow's theory en
dc.subject Adams's theory en
dc.subject Vroom's theory en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.subject motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject performance en
dc.subject recommendation en
dc.title Analýza motivace zaměstnanců firmy Axiom SW a návrh na jejich zlepšení cs
dc.title.alternative Analysis of the emlpoyees' motivation in Axiom SW ltd. and its improvement en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.description.abstract-translated The main target of this bachelor thesis is to carry out an analysis of the employees' motivation in AXIOM SW ltd. and to focus on its imrovement. In the first part of my bachelor thesis I deal with some theoretical knowledge, related to the theme of my bachelor thesis and thereby Analysis of employees' motivation and its improvement in AXIOM SW ltd. In the second part, practical i am firstly aim at introducing the company and then the level of employees' motivation in Axiom SW and their analysis. After carrying out the analysis i try to outloně some suggestion for improving the employees'motivation and satisfaction. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6977
dc.date.assigned 2007-02-27
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kysučanová_2007_bp.pdf 819.1Kb PDF View/Open
kysučanová_2007_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
kysučanová_2007_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account