Využití rastrové a vektorové grafiky v práci učitele na Střední škole obchodně technické ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití rastrové a vektorové grafiky v práci učitele na Střední škole obchodně technické ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Oravcová, Martina
dc.date.accessioned 2013-10-11T18:38:43Z
dc.date.available 2013-10-11T18:38:43Z
dc.date.issued 2013-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24388
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou využití rastrové a vektorové grafiky v práci učitele. Vysvětluje spojitost mezi využitelností počítačové grafiky v práci učitele a při vzdělávání studentů. Podává přehled současných modelů rámcově vzdělávacích programů pro základní a střední školy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zaměřuje se i na výukové metody použitelné k výuce počítačové grafiky. Na základě vymezení teoretických východisek zkoumané problematiky předkládá tematické oblasti vzdělávání na Střední škole obchodně technické ve Zlíně. Objasňuje, za pomoci dotazníkového šetření využití počítačové grafiky a dává podmět k vytvoření pracovních listů pro výuku rastrové a vektorové grafiky. cs
dc.format 111 s. (142 942 znaků) cs
dc.format.extent 6180582 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject počítačová grafika cs
dc.subject rastrová grafika cs
dc.subject vektorová grafika cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject pracovní listy cs
dc.subject metodika cs
dc.subject rámcově vzdělávací programy cs
dc.subject informační a komunikační technologie cs
dc.subject computer graphics en
dc.subject raster graphics en
dc.subject vector graphics en
dc.subject questionnaire en
dc.subject worksheets en
dc.subject methodology en
dc.subject Framework Education Programme en
dc.subject Information and Communication Technology en
dc.title Využití rastrové a vektorové grafiky v práci učitele na Střední škole obchodně technické ve Zlíně cs
dc.title.alternative Raster and Vector Graphics Usage in Teacher's Work at The Secondary Business and Technical School in Zlín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sedláček, Michal
dc.date.accepted 2013-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the use of raster and vector graphics in the teacher's work. It explains the link between the use of computer graphics in the teachers work and the education of students. It provides an overview of current models of education programs for primary and secondary schools in the field of information and communication technologies. Thesis also deals with teaching methods useful for computer graphics. Based on the definition of the theoretical basics, this work proposes thematic areas of education at the Secondary Business of Technical School in Zlín. With a help of a questionnaire survey, this thesis suggests a principles for creating a worksheets for teaching raster and vector graphics. en
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/154 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 31224
dc.date.submitted 2013-05-16
local.subject rasterizace cs
local.subject středoškolské učivo cs
local.subject rasterisation en
local.subject secondary school curriculum en


Files in this item

Files Size Format View
oravcová_2013_dp.pdf 5.894Mb PDF View/Open
oravcová_2013_vp.pdf 336.1Kb PDF View/Open
oravcová_2013_op.doc 260Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account