Ekonomická negativa zakázaných dohod a zneužití monopolního postavení podle práva EU

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomická negativa zakázaných dohod a zneužití monopolního postavení podle práva EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří cs
dc.contributor.author Macholová, Simona cs
dc.date.accessioned 2013-10-11T18:42:15Z
dc.date.available 2013-10-11T18:42:15Z
dc.date.issued 2013-02-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24393
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou soutěžního práva Evropské unie, zejména for-mami porušení hospodářské soutěže ? zakázané dohody a zneužití dominantního postavení. V teoretické části byly vymezeny základní pojmy hospodářské soutěže a následně popsány jednotlivé druhy zakázaných dohod a zneužití dominantního postavení. Praktická část se zabývá jednotlivými případy porušení hospodářské soutěže z praxe řešené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Rovněž jsou popsána ekonomická negativa za-kázaných dohod a zneužití dominantního postavení a nakonec navrhnuta opatření směřující k minimalizaci nákladů spojených s existencí dominantního resp. monopolního postavení na trhu. cs
dc.format 63 s. (106 077 znaků) cs
dc.format.extent 1885443 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject hospodářská soutěž cs
dc.subject právo EU cs
dc.subject zakázané dohody cs
dc.subject dominantní postavení cs
dc.subject účastník cs
dc.subject správní řízení cs
dc.subject Economic Competition en
dc.subject Law of the EU en
dc.subject Prohibited Agreements en
dc.subject Dominant Position en
dc.subject Participant en
dc.subject Administrative Procedure en
dc.title Ekonomická negativa zakázaných dohod a zneužití monopolního postavení podle práva EU cs
dc.title.alternative Economic Negatives of Prohibited Agreements and Abuse of a Monopoly Position under European Law en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor cs
dc.date.accepted 2013-06-05 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the competition law of the European Union, in particular forms of violation of competition - prohibited agreements and abuse of dominant position. The first part of the thesis defines the basic terms of the competition and then describes the different types of prohibited agreements and abusements of dominant position. The practical part deals with individual cases of violation of competition practice designed by the Office for Protection of Competition. It also describes the economic disadvantages of prohibited agreements and abusement of dominant position and finally sugests particular measures to minimize the costs associated with the existence of a dominant respectively monopoly position in the market. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 30227
dc.date.submitted 2013-05-17 cs


Files in this item

Files Size Format View
macholová_2013_bp.pdf 1.798Mb PDF View/Open
macholová_2013_vp.zip 45.10Kb Unknown View/Open
macholová_2013_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account